VGTV for Windows 8

Making Waves har jobbet med VGTV siden høsten 2011, redesignet websidene deres og bygget en app for Samsung Smart-TV. Sommeren 2012 stod vi ovenfor et nytt, utfordrende oppdrag: Bygg en showcase-app for Microsofts nye operativsystem Windows 8!

Hva er så Windows 8?

Windows 8 er Microsofts nyeste operativsystem, arvtageren etter Windows 7. Formålet med det nye operativsystemet er å legge til rette for at et økosystem av enheter og skjermstørrelser skal kunne kommunisere sømløst uavhengig av om brukeren er i jobb- eller privat modus. Med Windows 8 vil Microsoft vise at de kan utfordre Apples økosystem-hegemoni.

For vanlige brukere er dette de mest merkbare endringene i brukergrensesnitt:

  • Startknappen er borte, og er erstattet av en startskjerm, der brukeren kan skreddersy en samling applikasjoner. Noen applikasjoner har Microsoft selv utviklet, men de aller fleste er utviklet av tredjepartsleverandører
  • Applikasjonene vises som «live tiles», levende fliser, som viser dynamisk innhold
  • Brukeren kan få push-varsler fra appene, «toast notifications», som vises uavhengig av hvilket program brukeren har oppe
  • Alle navigasjonsprinsipper er laget med tanke på berøringsskjermer
  • Alt av overflødige navigasjonselementer – «chrome» – er fjernet, brukeren navigerer i stedet gjennom innholdet
  • I en app scroller brukeren horisontalt

Oppsummert så er Windows 8 et radikalt nytt OS, som fordrer at vi løser tjenester for denne plattformen på en helt ny måte.

Mål for appen

Når man skal utvikle en app for Win8 bør det etableres et målbilde for appen, et «mission statement». I Making Waves jobber vi slik i de fleste prosjekter og det var også her svært disiplinerende å tvinge hele teamet – inkludert kunden – til å definere akkurat hva appen skal gjøre bedre enn noen annen app.

Vi endte på «The best time and place to enjoy the entertainment you love». Ganske ambisiøst, ja, men på tidspunktet vi startet utviklingen eksisterte det få andre medieapper. Forhåpentlig lever den fortsatt opp til målbildet.

Prosess

VGTV viser videoklipp av nyheter, sport og underholdning. VGTV har også et uttalt ønske om å være tilgjengelig på alle relevante plattformer, og helst gi en best mulig brukeropplevelse og på den måten på sikt bli regnet som en tradisjonell TV-kanal. Så selv om tjenesten appen skal levere – videovisning – var opplagt, var det viktig for oss å dra maksimalt nytte av mulighetene i det nye OS-et. Konseptet for appen ble rafinert gjennom et par workshops.

  • Spørsmålet VGTV på Windows 8 må svare på er «Hvorfor skal brukeren åpne appen, fremfor å bruke VGTV på web?»

For å besvare spørsmålet måtte vi tenke: Hva er det vi savner i dagens medievirkelighet? Hva kan en Windows 8-app gi brukerne som de ikke får ellers? Svaret var «en personlig opplevelse». Dagens norske TV er stort sett lineær, og heller ikke de norske tjenestene på web har integrerte løsninger for å gi brukeren nøyaktig det vedkommende er interessert i.

Dersom vi kunne la brukeren velge hvilket innhold vedkommende ønsker å følge med på, kunne vi også vise dette innholdet til brukeren i form av push notifications. Kjernen i konseptet vårt ble derfor en abonnementsløsning, der brukeren kan velge å følge for eksempel Foppall eller Tørnqvist Show, og få et varsel når et nytt klipp eller episode er lagt ut.

  • Her møtte vi på prosjektets første tekniske utfordring: Hvordan skal vi lagre brukerdata?

Da vi utviklet for Windows 8 var Schibsteds brukerdatabase og betalingsløsning SPID fortsatt adskillige måneder unna, og VGs utviklingsteam ville måtte bruke mange måneder på å få opp en back-end-løsning som kunne håndtere brukerprofiler.

Løsningen var å ta i bruk Windows Azure Mobile Services, Microsofts skytjeneste spesielt utviklet for å håndtere data for mobile enheter; for vår del var dette brukerdata. Og det tok oss kun én uke å koble appen til Azure! Da det viste seg at vi var blant de første i verden til å ta i bruk Azure, endte et par av oss opp med å bli filmet og intervjuet av Microsoft om hvordan vi tok tjenesten i bruk …

Vi utviklet appen i fire steg

Da vi fikk oppdraget fra VGTV var det fortsatt fire-fem måneder til Windows 8 skulle lanseres, så rammene for oppdraget var usikre. Vi bestemte oss for å splitte opp leveransen i flere korte iterasjoner, for å sikre at vi ville klare å levere en enkel, velfungerende app til lanseringen av Windows 8 26. oktober 2012.

win8prosess VGTV for Windows 8

1. Minimumsversjon, der vi vektla et kjapt brukergrensesnitt, en fungerende videospiller og å ha lagt gridet for basisnavigasjonen

2. Filtre, søk og navigasjon implementert

3. Full personalisering, med abonnementsmulighet, «se senere», favoritter og sist sette klipp – alt knyttet til brukerens unike ID, som er lagret hos Azure. Live tile og toast notification implementert.

4. Reklamefilmer implementert.

Det viste seg å være svært nyttig og tilfredsstillende å jobbe i «korte» iterasjoner. Hver utviklingsfase tok ca. seks uker, og dermed fikk vi skipet den første versjonen veldig kjapt, og kunne raskt begynne å justere appen med utgangspunkt i feedback fra brukere og egen testing.

mock VGTV for Windows 8

Resultater

VGTVs app for Windows 8 er blant Norges mest fremoverlente media-apper, og først ute med personlig abonnementsløsning og tilhørende varsel.

Windows 8 har enn så lenge ikke stor utbredelse i Norge, men i løpet av 2013 vil anslagsvis 1,3 millioner enheter i Norge ha Windows 8 installert, og da vil appen naturligvis få større kommersiell betydning for VGTV.

For kunden vår har det uansett vært viktig å vise at VGTV kan være tilgjengelig og brukervennlig på alle plattformer. I etterkant av Windows 8-prosjektet har VGTV bestilt og fått levert en app også for Windows Phone 8.

Veien videre

Det ambisiøse nivået VGTV-appen ligger på legger listen for hvordan VGTV utvikler for ulike plattformer i tiden fremover. Vi har fått signaler om at de ønsker å teste personalisering også på sine tradisjonelle web-plattformer, og det vil være uproblematisk å koble Azure-profilene til dagens VGTV-brukere opp mot for eksempel SPID.

VGTV har lansert landets mest avanserte medialøsning, og Making Waves har opparbeidet seg verdifull erfaring i å utvikle for en plattform som blir svært viktig i tiden fremover.

Teamet:

Utvikler: Christer Veland Aas, designer: Ole Kristian Masdal Svendsen, interaksjonsdesigner: James Bjerkholt, strategirådgiver: Johan von Hanno Brockfield

 

 

 

Publisert