Slik bygget vi nye regjeringen.no

Nye regjeringen.no er en av verdens største siter basert på EPiServer CMS. Nettstedet vant årets «EPiServer Special Award» og er nominert til Gultaggen i klassen «Teknisk Utvikling». John Kårikstad forteller om hvordan vi gjorde det.

Regjeringen.no er basert på EPiServer CMS, og består av over 600 000 innholdselementer. Dette gjør regjeringen.no til en av de største sitene i verden basert på EPiServer CMS.

Å lage nye regjeringen.no har vært et samarbeidsprosjekt mellom flere parter; kunden vår DSS, EPiServer Norge, Creuna og oss i Making Waves. Vi har bidratt på konseptdelen, og stått for det meste av den tekniske delen av prosjektet.

Stor oppgradering fra forrige versjon

En stor del av prosjektet har vært å oppgradere den forrige versjonen av regjeringen.no til ny teknisk plattform. Den nye tekniske plattformen består av:

  • ASP.NET MVC 4
  • EPiServer CMS 8
  • EPiServer Find (søk)
  • EPiCode.Relations (tagging)

Det er laget en helt ny løsning for å håndtere store dokumenter. Denne delen av løsningen laget vi i samarbeid med Creuna. Teknisk lagrer vi et stort dokument som en side i EPiServer CMS, mens det ut mot sluttbrukerne kan se ut som flere hundre sider. Som en del av jobben med å lagre store dokumenter på en ny måte i EPiServer CMS, kunne vi slette 250.000 sider under oppgraderingen. Dette har både påvirket infrastrukturen bak løsningen, ytelsen og gjort det enklere for redaktørene å jobbe med innholdet.

Ny teknologi for å relatere innhold

Tidligere benyttet regjeringen.no emnekart for å håndtere relasjoner mellom innholdselementer. I den nye løsningen er emnekart byttet ut med modulen «EPiCode.Relations». Med denne modulen har det blitt enklere å opprette relasjoner mellom sider. Og med over 200 000 relasjoner i løsningen har det vært avgjørende å få til en brukervennlig måte å lage og vedlikeholde disse relasjonene på.

«EPiCode.Relations» er en Open Source modul til EPiServer CMS, som har blitt videreutviklet som en del av vårt prosjekt. Dette gjør at andre kunder av EPiServer også kan ta i bruk en forbedret versjon av modulen, og implementere funksjonalitet for å opprette relasjoner mellom sider som henger sammen.

Over 400 redaktører

Det er over 400 personer med tilgang til å redigere og publisere innhold på regjeringen.no. Tilgangen i løsningen er styrt med ulike rettigheter, noen kan opprette nye sider på gitte steder i løsningen, mens andre også kan publisere ut nye sider. Hvert departement har en hovedredaktør som publiserer ut innhold på vegne av eget departement.

En viktig del av prosjektet har vært å gjøre det enklest mulig for de 400 personene å jobbe med innhold i løsningen. Nyeste versjon av EPiServer CMS benyttes for håndtering av sider, bilder osv.

Godt samarbeid har vært avgjørende

Løsningen har blitt til gjennom et godt samarbeid mellom alle partene i prosjektet. Kunden (DSS) har vist leverandørene stor tillitt, og selv vært en aktiv part i prosjektet.

Prosjektet har bestått av mange faggrupper, som har hatt hovedansvaret for ulike komponenter og deler av prosjektet, og et kjerneteam som har stått for implementeringen av de tekniske løsningene. Faggruppene har hatt representanter fra både DSS og leverandørene, og alle har jobbet sammen som team. Suksessen til den nye versjonen av regjeringen.no kommer av mye godt arbeid, godt samarbeid mellom flere parter, og ikke minst en solid teknisk plattform.

Du kan se den nye versjonen av regjeringen.no her.

Publisert