EPiServer Commerce på Azure

Det er ikke vanskelig å kjøre EPiServer Commerce på Azure, skriver Tore Stensrud, som deler sine tips og triks.

EPiServer har lenge jobbet med å få sine produkter til å fungere i skyen. Og nå har det blitt mulig, og Commerce er klar for å følge på opp i det store blå. Vi har testet på en egen demo site (basert på StarterKit fra EPiServer Norge), og etter litt knoting fikk vi det til. Her er vår oppskrift!

Steg 1

Det er stort sett bare å følge manualen:

http://world.episerver.com/documentation/Items/Developers-Guide/EPiServer-Commerce/8/Deployment/Deploying-Commerce-to-Azure-websites/

Denne manualen gir deg i stor grad det du trenger, men det er noen tillegg jeg har notert meg underveis, som andre kan oppleve:

Database

Først attached jeg databasene til en lokal SQL server – følg deretter manual for eksport av databasen fra SQL Server.

Da jeg importerte databasene i Azure kjørte jeg bare på med default verdier for database settings. Dette ga meg en kryptisk feilmelding der det virket som databasen hadde feil collation (språkinnstilling på databasen). Så jeg svidde av en dag på å prøve å endre på dette, og fant ut etter hvert at jeg bare måtte endre «service tier» til Basic, da denne matcher mitt MSDN abonnement. Om du har utvidet abonnement fungerer det muligens med Standard.

tore 1 EPiServer Commerce på Azure

CMS

Ved første gangs kjøring oppdaget jeg feilmelding rundt blant annet Structure Map referanser.

Publiser først løsningen til din lokal disk først og sett opp en IIS Site mot denne. Det gir en mer detaljert feilmelding. Problemet var manglende filer i «modules\_protected» mappen. Få den til å fungere lokalt, og publiser til Azure.

Commerce Manager

Noen dll’er blir ikke med i deployen, så velg «copy local» på ReportViewer og MVC bibliotekene, og da skal det fungere.

Linken inn til Commerce Manager fra CMS fungerer ikke første gang, så logg inn på Commerce Manager «manuelt» og det vil fungere etter dette.

Happy hunting!

Publisert