Generasjon alvor: Velg design!

En utdannelse innen design er noe av det tryggeste du kan skaffe deg nå. Fag som interaksjonsdesign, tjenestedesign og digital design er essensielle i en fremtid der digitale produkter og tjenester blir stadig viktigere.

Norsk næringsliv er i endring. Den tidligere trygge oljebransjen krymper, og dermed forsvinner søkerne til tradisjonelle ingeniørfag. I følge tall fra Samordna opptak gjengitt i Morgenbladet 11. mars, velger ’Generasjon alvor’ tradisjonelt trygge fag som jus og økonomi. Søkertallene til humaniora og mediefag synker også.

Fristen for samordna opptak går ut 15. april. Hvilke fag bør gruppene som er studieklare velge for å være sikret jobb i fremtiden?

Design blir viktigere – og er trygt

Jeg våger påstanden at utdanning innen interaksjonsdesign, tjenestedesign eller digital design er noe av det tryggeste studentene kan satse på. Designfag som tidligere har vært marginale er nå helt essensielle i en fremtid der digital teknologi blir stadig viktigere.

Selv er jeg utdannet designer, og i dag leder jeg avdelingen for design og brukeropplevelse i Making Waves. Vi er et av Norges største design- og teknologibyråer, og blant våre største kunder finnes bl.a NSB og NorgesGruppen. Designfag som interaksjonsdesign, tjenestedesign og visuell design er viktige kompetanseområder hos oss. Vi sysselsetter i dag 62 designere, mot 40 for kun 2 år siden. Uten å gå i detaljer har selvsagt også omsetningen vår økt i samme periode. I følge tall fra Menon Business Economics, hadde bransjen en verdiskapingsvekst på hele 7 prosent årlig fra 2000 til 2013, mot 5,5 for en representativ del av fastlands-næringslivet.

Motstrøms

En kan tro at oljebremsen fører til at norske bedrifter skrur igjen alt av investeringer. Vi opplever det stikk motsatte: Det er i disse økonomisk utfordrende tidene at norske bedrifter styrker seg digitalt. Hovedårsaken er at det digitale er i ferd med å bli kjernevirksomhet for stadig flere. Det digitale er i økende grad en kilde til nye forretningsmodeller og nye inntektskilder, i tillegg til at riktige digitale investeringer kan gi besparelser gjennom effektivisering av bl.a. manuelle prosesser.

Dette er en samfunnsutvikling som kommer til å vedvare, og fag som interaksjonsdesign og  tjenestedesign er helt nødvendige for å skape gode digitale løsninger, på stadig flere områder i samfunnet. Derfor vokser vi, og med vekst kommer stadig større etterspørsel etter dyktige designere som kan hjelpe norske bedrifter med digital transformasjon og innovasjon.

Gjelder hele bransjen

Designutdanningene sendte for et tiår siden folk ut i et usikkert arbeidsmarked. Den digitale utviklingen har snudd dette på hodet, og designere som har tilegnet seg kompetanse om digitale flater under studiet, kan i dag gå rett i jobb. I Making Waves ansetter vi i økende grad folk rett fra skolebenken – og tro meg, det er rift om de beste hodene. Våre konkurrenter trenger folk i like stor grad som oss, og flere av våre oppdragsgivere bygger nå egne interne designavdelinger som gjør at antallet ’in-house’ designstillinger også øker. I tillegg bygger store konsulenthus som Accenture opp egne digitale avdelinger.

Min konklusjon er at fremtiden er lys for dem som våger å velge designfag. Design er i dag ikke et marginalisert fag for de spesielt interesserte, men et av fremtidens viktigste kompetanseområder.

Så kjære Generasjon alvor: Her kommer mine tre viktigste argumenter for at dere skal våge å velge annerledes – men trygt – for fremtiden:

  1. Digitale produkter og tjenester kommer til å bli enda viktigere i fremtiden. Digitale produkter og tjenester er en viktig del av samfunnet allerede i dag – og de kommer til å bli stadig viktigere i alle deler av samfunnet og vil gjennomsyre vår hverdag fra barnsben til eldreboligen.  Internett og smarttelefoner har gjort teknologi tilgjengelige for massene. Det er ingenting som tyder på at digital teknologi kommer til å bli mindre viktig. Om få år har vi selvkjørende biler med digitale brukergrensesnitt på veiene, og det er også rivende utvikling innenfor kunstig intelligens og robotikk. Vi trenger smarte, kvalifiserte fagfolk som kan bidra til å ta ut og tilrettelegge teknologiens muligheter til det beste for oss. Sentrale aspekter ved interaksjonsdesign og tjenestedesign er forståelse av menneskelige behov, og utvikling av tjenester som er til det beste for brukerne. I takt med at teknologien blir stadig viktigere, blir også fagene som jobber med å gjøre teknologi nyttig og brukervennlig viktigere.
  2. De skandinaviske skolene – og markedene – er digitalt modne. Et annet argument for å velge disse studieretningene er at Skandinavia er et godt sted å spesialisere seg på digitale produkter og tjenester. Vi har gode skoler på høyskolenivå, og en av verdens mest digitale befolkninger. Da Netflix og HBO skulle lansere sine tjenester globalt valgte de Skandinavia som første eksterne marked. Sammenligner vi de skandinaviske landene ligger nok Sverige i tet, med selskaper som Spotify, Skype og Klarna som er tuftet på digitale forretningsmodeller og som er store arbeidsgivere for interaksjons- og tjenestedesignere. I Sverige finnes også flere spissede utdanninger. Men, Norge kommer etter, med suksesser som Dragon Box og Kahoot. Kombinasjonen av gode høyskoler og en veldig digital populasjon, og et stadig økende fokus på entreprenøskap og digital innovasjon gjør også Norge til et sted der man virkelig kan bli en digital tenker i verdensklasse. Hvis du vil bli blant verdens beste fotballspiller, nytter det ikke å bli Norge. Vil du bli verdens beste interaksjonsdesigner, så kan du faktisk bli det her. Og med tanke på at bransjen også vokser globalt, åpner det også opp for en internasjonal karriere, for de som ønsker det.
  3. Du vil bli en pådriver for fremtidig innovasjon. Designprosessen lærer deg å stille spørsmål ved det opplagte, og se etter andre løsninger enn de tilsynelatende åpenbare. Designfagene er kreative og kreativ problemløsning er sentralt i metodikken. Du trenes i å finne kjerneproblemet og å finne svar som løser dette på best mulig måte, og på en måte som målgruppen vil omfavne. Designtenking kombinerer menneskelig forståelse med kreativ kraft, og evnen til å se for seg en annen verden. Derfor er fagene en drivkraft til innovasjon i fremtiden – og en kompetanse som vil bli stadig mer etterspurt.

Så kjære Generasjon alvor:  Designfagene tar fremtida på alvor. Velg oss!

***

Cathrine Movold har blitt intervjuet av Dagens Næringsliv om Making Waves’ og bransjens behov for at flere velger design- og teknologiutdannelser (bak betalingsmur).

Publisert