Lise M. Rogne

Lise M. Rogne

Lise har hovedfag i medievitenskap fra Universitetet i Oslo og Høgskolen i Lillehammer, og arbeider i dag som strategisk rådgiver i Making Waves. Hun har tidligere arbeidet i Universitetet i Oslos kommunikasjonsavdeling.