Kenneth Lynne

Kenneth Lynne

Kenneth er en kreativ utvikler med en hovedtyngde på kodekvalitet, web-applikasjoner og test-drevet utvikling. Han er en uttalt AngularJS-misjonær og driver i tillegg meetup'en Thinkers & Makers hos Making Waves. Følg Kenneth på @kennethlynne.