Svein Erik, Emilie and Madi

Svein Erik, Emilie and Madi

*Svein Erik er en grafisk designer og frontend-utvikler som sklir sømløst mellom design og utvikling. Han er opptatt av at produktet skal være tilgjengelig og brukervennlig for flest mulig ved å fokusere på responsivt design og universell utforming. *Emilie Martine Berget er en grafisk designer med utdannelse innen visuell kommunikasjon. Hun er opptatt av hvordan ideer og budskap blir formidlet via grafiske virkemidler, og liker å eksperimentere. *Madeleine Thompson is an inquisitive and passionate graphic designer with a focus on strong concept development. Madeleine likes to immerse herself in a holistic process where her thoughts can turn into ideas which then evolve into design solutions that connect, promote and inspire people.