Audhild Samseth

Audhild Samseth

Audhild har arbeidet som rådgiver i over 20 år for virksomheter som av ulike årsaker har ønsket å skape endring. Virksomhetene har hatt både små og store ambisjoner. Fra kjappe “quick wins” til ønsket om innovasjon. Innenfor eller på tvers av eksisterende bransjer og forretningsmodeller. Audhild har blant annet jobbet med Change Management i 10 år. I tillegg til mange års arbeid med produkt- og tjenesteutvikling, og merkevarebygging. Hun arbeider i dag som strategirådgiver hos Making Waves.