Asbjørn Floden

Asbjørn Floden

Asbjørn er interaksjonsdesigner i Making Waves. Hans mantra var lenge "hvis det ikke er brukbart, spiller det ingen rolle hvor bra det fungerer". Nå er det i ferd med å erstattes av "hvis det ikke er brukbart i morgen, spiller det liten rolle om det er brukbart i dag". Asbjørn er opptatt av det langsiktige.