Anne Malin

Anne Malin

Prosess, kommunikasjon og tverrfaglighet står i høysetet for Malin og Anne. De har begge lang erfaring med å lede alt fra små og intense til store og komplekse prosjekter både i privat og offentlig sektor. Med gode kommunikasjonsevner og en brukerorientert tilnærming leder de team på tvers av alle kanaler og fagområder.