Hvordan fortelle historier med suksess?

Medier og teknologi er i stadig forandring og har forandret seg voldsomt de siste årene. Men svært ofte ser vi at fokuset rundt hvilke berøringspunkter man burde prioritere tar for mye av oppmerksomheten.

«Alt henger sammen med alt» svarte Gro Harlem Brundtland på spørsmålet om hva som skjedde med det offentlige løftet om å prioritere de viktigste berøringspunktene, da hun takket nei til fem nye år som WHO-direktør i 2003.

Det å kommunisere til definerte målgrupper dreier seg ikke om at løsningen må være digital eller analog, en app eller en mail, en reklamefilm eller en kampanjeside på nettet, viral eller adferdsbasert IP-TV, en dings, eller noen ganger kanskje en ren produktforbedring. Nei, akkurat som hos Gro, handler det om å kunne «gi» basert på menneskelige behov og adferd.

Så jeg vil si at like viktig som det er å utfordre det nye mediebildet og de teknologiske mulighetene, er det å huske hva som er selve grunnmuren i all nyskapning – at folk liker å bli forstått og ikke minst bli tatt på alvor, at mennesker er nysgjerrige, men utålmodige, at de vil ha et ord med i laget, at man ikke bare kan strukturere og informere uten å engasjere og inkludere.

Organisert rundt relasjonen til kundene

Mens markedsstrategien tidligere stoppet da budskapet gikk i pressa, starter den i dag akkuarat der. Derfor er det nå viktigere enn noen gang å løsrive seg fra begreper som for eksempel «digital kommunikasjon». Rett og slett fordi målgruppen ikke har noe forhold til slike begreper. Fokuser heller på å skape sterke relasjoner til forbrukeren gjennom god historiefortelling.

Det optimale er å bryte ned siloene i virksomhetsstrukturen, skape en innovasjonskultur ved å få menneskene til å samarbeide på tvers av kompetanseområder, slik at produktet, tjenesten, servicen, egne-, betalte- og fortjente kanaler sammen gir et helhetlig budskap gjennom deres respektive berøringspunkter. Først da kan du starte på jobben med å skape historiefortelling som høster suksess!


Min huskeliste for SUCCESS

Av og til kan det være kjekt å ha en liten oppskrift på veien, om ikke annet for å hjelpe til å analysere hvordan en god historie er bygd opp. Her er en av mine personlige favoritter:

S – Simple. Det må være enkelt å forstå hva produktet eller tjenesten er.

U – Unique. Gi noe unikt som skiller seg ut i mengden.

C – Concrete. Det må være noe konkret.

C – Credible. Produktet eller tjenesten må være troverdig og til å stole på.

E – Emotion. Det må vekke følelsene våre (aller helst få armhårene til å reise seg).

S – Story. Det må være en historien som gir oss svaret på ‘Hva? Hvordan? og Hvorfor?’

S – Share. Kundene må ønske å dele historien med andre.

Photo: Seeveear

Publisert