Kundene bruker flere skjermer – samtidig

Kun en liten andel av norske nettsider er mobiltilpasset. Men utviklingen går i riktig retning.

Frem til sommeren vil vi presentere et knippe trender vi mener er spesielt viktige. Trenden denne uken – multi-device shopping – henger tett sammen med forrige ukes trend om hvordan kanalene er i ferd med å smelte sammen.

Det har allerede gått seks år siden iPhone ble lansert, og ifølge TNS Gallup har nå 79 prosent av den norske befolkningen en smarttelefon. DIBS ehandelsrapport for 2013 viser nå at andelen som handler på mobiltelefonen har økt fra 18 prosent til 27 prosent. Det vil si at 336 000 flere forbrukere begynte å handle på mobilen i 2013. I følge Google foretas også 39 prosent av søk i Norge på en mobiltelefon.

Det er ikke bare mobil som er i sterk vekst – også «handlebrettet» blir stadig mer gjeldende. Selv om antall solgte nettbrett er betydelig lavere enn smarttelefoner, så står tablets nå for 50 prosent av omsetningen fra mobile enheter i USA. En tidligere undersøkelse fra Google viser også hvordan vi i stadig større grad bruker flere skjermer daglig både samtidig og etter hverandre.

multiscreen Kundene bruker flere skjermer samtidig

Allikevel viser det seg at hele 95 prosent av norske annonsører ikke har mobiloptimaliserte sider, ifølge Jan Grønbech fra Google Norge. En betydelig andel av norske bedrifter tilbyr med andre ord en dårlig opplevelse til et flertall av kundene sine. Når det gjelder norske nettbutikker viser derimot to nyere undersøkelser at de går i riktig retning:

Noe av årsaken til at nettbutikker er lengre fremme enn andre nettsteder på dette området kan være at de er mer opptatt av å analysere trafikken, og har et bevisst forhold til hvilken trafikk og kundeopplevelse som genererer resultater. For nettbutikken blivakker.no kommer for eksempel 30 prosent av handelen nå fra mobile plattformer.

shopping tablet 600x398 Kundene bruker flere skjermer samtidig

Heldigvis opplever vi en holdningsendring blant våre kunder når det gjelder mobil og tablets. Det er ikke lenger et spørsmål om nettsider skal være responsive i forhold til forskjellige skjermer, det er en selvfølge. Der vi før hadde en egen avdeling som jobbet med mobil, er dette nå en naturlig del av alle prosjekter, som da vi redesignet Norrønas nettbutikk.

I USA finnes det flere eksempler på selskap som har omfavnet denne trenden og laget helt nye løsninger:

  • «Watch with eBay» som gjenkjenner hva du ser på TV’en og tilbyr relevante produkter
  • «See it» fra Comcast som nå lar deg styre TV’en rett fra Twitter

Det er ikke sikkert man må ta det like langt som eBay og Comcast, men vi tror vinnerne når det gjelder denne trenden i hvert fall tilpasser dagens løsninger til den nye realiteten og leverer:

  • En god kundeopplevelse på alle skjermene
  • Forventer at kundene flytter seg mellom skjermene flere ganger daglig og legger til rette for at det skal gå smidig
  • Leverer samme funksjonalitet i alle kanaler

why I watch tv Kundene bruker flere skjermer samtidig

Publisert