Kom deg ut av tåkeheimen!

Hvorfor aksepterer vi svada og tomsnakk i det stille?

Vedrørende en kostnadseffektiv problematikk iverksettes synergieffekten innenfor rammen av implementeringen …

Hvem har ikke sittet i et møte en gang og hørt uforståelige setninger som dette? Selv må jeg innrømme at jeg ikke alltid tør eller orker å spørre hva vedkommende egentlig mener, i fare for å virke dum. Å stille dumme spørsmål krever masse mot. Sannsynligheten er at flere i rommet tenker som meg, og at ingen våger å spørre. Hvorfor aksepterer vi svada og tomsnakk i det stille?

Språk kan brukes bevisst eller ubevisst som en hersketeknikk. Det skaper utrygghet når noen gjemmer seg bak hemmelige termer, begreper og stammespråk. Så lenge du er utydelig, kan ingen være uenig med deg, eller komme og ta deg i etterkant. Tåkeprat kan også være en måte å skjule uvitenhet og utilstrekkelighet på.

Men hva har dette med prosjektledelse å gjøre? Jo, det skal jeg si deg. Det ligger mye mot i å snakke forståelig. De som klarer å ordlegge seg på et forståelig nivå, det er de som faktisk rekker ut til andre mennesker. Godt lederskap handler om å være tydelig. Du må ta et standpunkt, ha meninger, og risikere å ikke ha rett. Du må risikere å måtte si: jeg tok feil.

Det er god prosjektøkonomi å snakke tydelig. Ved å kommunisere forståelig og tydelig er det lettere å få alle i teamet til å dra i samme retning mot samme mål. Man kommer raskere frem til felles forståelse og vi kan avklare uenigheter og misforståelser tidlig. Tid er penger.

Sammen kan vi ta et oppgjør mot tåkeprat. La oss ta et kollektivt ansvar med å redusere tåkeprat og uklar tale. Så hva skal vi gjøre?

  • Snakk tydelig, keep it simple
  • Still spørsmål når noen lirer av seg noe uforståelig
  • Våge å si det ingen sier

For svadagenerator, besøk http://svadagenerator.no/

Publisert