Prototyper du visjonen din?

Det er ikke alltid lett å få med seg andre når du ønsker å forandre noe. En visualisering av ideen din kan hjelpe.

I vår bransje lever vi av å skape nye ting, drive kreative prosesser og skape endringer. Men det skal mer til enn en god idé og et godt konsept for virkelig å skape endringer. Vi har alle opplevd at supergode konsepter har feilet, strandet eller bare ikke blitt som planlagt. Hvorfor skjer det egentlig?

Et av våre mantra i Making Waves er å alltid lage noe som er til nytte og begeistring for sluttbrukeren. Vi utvikler produkter og tjenester, og sikrer at det gir gode brukeropplevelser. Men hva med de menneskene som skal drifte de nye konseptene? Som en tidligere kollega pleide å si “det er med en gang du blander inn folk at problemene begynner” … Det er med andre ord ikke uten grunn at endringsledelse er et viktig fokusområde for mange ledere for tiden.

Forandring fryder (ikke alltid)

Så hvorfor feiler innovasjonsprosjekter? På Econas seminar i forrige uke fikk vi presentert resultatene fra den ferske globale undersøkelsen Best Practices in Change Management. Både ledere og ansattes viktigste grunn til å fighte endringer er mangel på forståelse for hva endringen innebærer – både for egen stilling og organisasjonen som helhet. Og uten støtte fra de ansatte vil ikke et innovasjonsprosjekt lykkes. For mange ansatte kan introduksjon av nyvinninger i arbeidslivet sammenlignes med en tilsvarende sinnstilstand som Kübler Ross´ sorgsyklus.

Hva anbefaler man å gjøre da? Hvordan kan vi komme nærmere en suksessfull lansering, gjennomføring – og ja faktisk en endring? Det viktigste er å huske at endring er en tilstand – ikke en “checkbox” som skal krysses av på når konseptet er levert. Man må anerkjenne endringen i seg selv, og gå gjennom mange av de faste prosessene i endringsledelse – for eksempel de åtte stegene gjort kjent av John Kotter.

Visjons-prototype

Et av de mest interessante stegene her mener jeg er det fjerde – kommunisere visjonen. Her tror jeg mange har mye å lære. Det er ikke enkelt å lage en god visjon, og det er heller ikke enkelt å få andre til å forstå den. Men en god visualisering av hvordan den nye tilstanden kan se ut vil hjelpe mange. For hvordan kan egentlig de ansatte vite hvor de skal gå om ikke ledelsen kan forklare det på en god måte? Her bør våre tradisjonelle designmetoder komme inn i mye sterkere grad. Vi har lenge laget prototyper på selve løsningen, men hva med visjonen?

Ved å utvikle prototyper på den ønskede situasjonen for organisasjonen kan det bli enklere å få forståelse og støtte fra de ansatte.

Ansatte vil lettere kunne forstå «What’s in it for me», og dermed gå fra å være skeptikere til å bli støttespillere.

Vi ønsker alle at våre innovative idéer skal kunne tas ut i virkeligheten og skape de endringer vi planla. Ved å legge litt mer arbeid inn i hvordan verden kan se ut når endringen er implementert øker du sjansen for at du faktisk kommer deg dit.

Publisert