Personvern anno 2014

I anledning  den internasjonale personverndagen 28. januar fremla  Teknologirådet og Datatilsynet en rapport om tilstand og trender.

Teknologirådet og Datatilsynet hadde invitert til frokostseminar hvor de fremla rapporten og sine funn.

 Video fra frokostseminaret.

De kunne vise til at vi står ovenfor en avkjølingseffekt etter Snowden avsløringene.cooling Personvern anno 2014

Nå er det ikke bare Snowden avsløringen som er grunn til bekymret bekymring. Det siste året har vært preget av en vekst i identitetstyverier. Hvis en også ser på alle hendelsene hvor enkeltpersoner\bedrifter mister kontrollen på mail, facebok, Adobe-kontoen og andre type kontoer en besitter, er det mange grunner til å være bekymret.

Men har vi blitt mer opptatt av personvern de siste årene? Undersøkelsen viste tall fra 1997 viste at vi har blitt betydelig mer opptatt av dette i 2014.

 Last ned rapporten.

Jeg tolker tallene dithen at vi er veldig opptatt av personvern i Norge. Dette henger sammen med at vi mener vi har god kontroll over egen situasjon hvilket bidrar til å bremse den såkalte nedkjølingseffekten.

kontroll Personvern anno 2014

Datatilsynet peker på at vi står ved et vippepunkt for personvern og vi er avhengige av å løse utfordringene det byr på. Det er en forutsetning for at digitaliseringen av Norge skal lykkes. Vi har allerede e-resept, e-journal, altinn, og NAV har flere tjenester, det jobbes iherdig for digital postkasse og flere andre store prosjekter er i oppstarts gropen. Nå for litt siden gikk en stor skolekontakt til VISMA.

Det blir viktigere og viktigere å vise at en tar personvernet på alvor. Jeg ønsker derfor å se sterkere initiativ og vektlegging i anbudene som legges ut på DOFFIN hvor det er referert til stortingsmelding 11  og innebygd personvern.

Signalene fra regjeringen og moderniserings ministeren Jan Tor Sanner er et steg i riktig retning. Selv om regler uten oppfølging ikke er godt nok. For hvem som har ansvaret og hvordan det skal skal utøves er ikke løst.

Publisert