Organisasjonen oppleves best på plass

La meg komme med en innrømmelse: Jeg liker ikke å sitte hos kunder.

Jeg er et vanedyr og savner rett og slett min egen arbeidsplass når jeg sitter et annet sted. Men – jeg gjør ett unntak. Jeg liker å sitte hos kunder når vi lager intranettet deres – fordi dette gir meg en forståelse av organisasjonen som er vanskelig å få på noen annen måte enn å være en flue på veggen hos de vi jobber for.

Når man jobber med organisasjonsverktøy som intranett og samhandlingssystemer er det spesielt viktig å sikre at løsningene ikke bare har riktig funksjonalitet, men også uttrykker organisasjonens identitet. Dette er en implisitt verdi som ikke alltid er lett å beskrive – men, tro meg: Den er lett erfare. Fordi den ligger i lufta og sitter i veggene.

La meg ta et eksempel. Making Waves lager intranett for Stortinget. Vi har et prosjektrom på Stortinget, og vi har i prosjektet tråkket i gangene, snust inn luften – ja, rett og slett vandret i maktens korridorer. På mindre enn to minutter den første dagen ble jeg klar over at løsningsforslaget vi skisserte i anbudet var fint og flott – men mer passende for et miljø som Making Waves enn et miljø som Stortinget.

Hvorfor? Fordi forslaget var gjort før vi ble kjent med Stortinget – og uttrykte derfor identiteten vår i stedet for identiteten deres. Det var som om vi hadde oversatt et moderne kontorfellesskap – dynamisk og tett befolket med fargerike kreatører – til et digitalt uttrykk. På Stortinget er det derimot ikke slik. Her har man egne kontor. Man har høflig tiltaleform. Man senker stemmen i gangene og noterer med penn og papir i møter. Et digitalt uttrykk som skal representere dette vil være svært annerledes enn det vi hadde gjort i anbudsprosessen. Og det skjønte vi fort. Fra å snakke om varslinger og statusoppdateringer, begynte vi å snakke om hvordan formidle respekt og demokratiske verdier. Vi gikk fra oransje til hvitt. Fra snakkebobler til fakta-bokser.

Jeg har derfor skjønt at det å sitte hos kunden i intranett-prosjekter, gir deg innsikt som vanskelig fås på annen måte. Det som sitter i veggene eller ligger i lufta er en kilde til implisitt informasjon, som gjør deg i stand til å lage noe som organisasjonen kjenner seg igjen i. Og gjenkjennelse forhindrer fremmedgjøring og fremmer bruk.

Vår løsning kommuniserer nå med brukerne på riktig måte, og uttrykker Stortinget i ny og moderne digital drakt. Og jeg står pakket og klar til neste intranett-oppdrag!

Publisert