Online søk gir offline kjøp

Mange bedrifter undervurderer forretningsverdien av Internett fordi de kun måler salg i nettbutikken.

Internett er nå også den viktigste informasjonskanalen for kundene – for salg i alle kanaler. I 2012 søkte hele 59 prosent informasjon på Internett før de handlet, opp fra 36 prosent i 2010. At en økt andel av kundene besøker nettsidene før de handler, betyr også at muligheten for kostnadseffektiv konvertering på nett øker.

Norge er i verdenstoppen både når det gjelder Internett-tilgang og netthandel, ifølge en undersøkelse Google og TNS har gjort i 39 forskjellige land. Statistikken er enkelt tilgjengelig på consumerbarometer.com, og bygger på over 2500 respondenter i hvert land. Produktkategoriene som det handles mest av og som vokser raskest er reiseliv og media.

Vel så viktig som selve netthandelen er den handelsutløsende produktinformasjonen. Stadig flere kunder finner informasjon på nett først, før de handler i en vanlig butikk, også kjent som ”ROPO” (Research Online, Purchase Offline). Google snakket om ROPO i allerede 2009, og de siste årene har vi sett en markant økning. En av de siste studiene til Google og CES viser at ROPO er sterkt økende med 16 prosentpoeng, mens andelen kunder som ikke først er innom nettet før de handler i butikken går ned med 18 prosentpoeng:

graf 1 Online søk gir offline kjøp

Kilde: Google og consumerbarometer.com

Mesteparten av handelen foregår altså fortsatt gjennom offline kanaler.

Men hele 59 prosent av kundene foretar nå undersøkelser på nett før de kjøper et produkt.

Når man skal vurdere den forretningsmessige verdien av de digitale flatene er det viktig at man tar hensyn til dette, og ikke bare ser på konverteringsraten til nettbutikken. Totalt sett er nettet nå den viktigste informasjonskanalen for kundene. Et nytt ”første sannhetsøyeblikk” (ZMOT), som Google kaller det.

Det er interessant å merke seg at andelen som søker informasjon på nett før de handler øker med 23 prosentpoeng i perioden 2010-2012, mens tilsvarende økning i netthandel kun er på 2 prosentpoeng. Antall besøkende har økt betydelig mer enn andelen som handler på nett. Det skulle tilsi at konverteringsraten enten har gått ned, eller at økningen i stor grad har gått til websider med ren produktinformasjon eller bedrifter som ikke tilbyr netthandel.

For de fleste bedrifter er netthandel den mest kostnadseffektive salgskanalen. At kundene i økende grad går på nett for å søke informasjon gir jo også en fantastisk mulighet til å konvertere dem der, og dermed øke lønnsomheten til bedriften.

Posten og Brings e-handelsrapport hevder at 86 prosent av befolkningen i Norge, Sverige og Danmark over 18 år nå har handlet på nett, og at «e-handel har blitt handel«.

Økningen innen handel via mobil er også betraktelig. DIBS går et hakk lenger, og konkluderer i sin E-handelsindeks for 2012 med at ”m-handel har blitt e-handel, mens e-handel har blitt handel”. Hele 28 prosent av kunder mellom 15-34 år har kjøpt en vare eller tjeneste via smarttelefon. Shopify rapporterer at en fjerdedel av julehandelen i år foregikk via mobil eller tablet. I 2013 mener de tallet vil være 43 prosent.

Statistikk fra SSB tegner et litt mer nyansert bilde, med en klart økende trend:

graf 2 Online søk gir offline kjøp

Kilde: Statistikkbanken til SSB

Publisert