Mine 10 innovasjonsbud

Kia skulle gjerne hatt en innovasjonsknapp å trykke på. Alternativet er å legge godt til rette for nyskapning. Her er hennes ti bud for hvordan det kan gjøres!

Hvordan oppstår egentlig denne mytiske, guddommelige innovasjonen? Kan innovasjon bestilles og styres? Nei, det kan den ikke. Men man kan legge til rette for det. Her er mine bud for å legge vilkårene til rette for at innovasjon kan oppstå.

1. bud: Dere skal samarbeide

Innovasjon handler ikke om store aha-øyeblikk fra solo-genier, det handler om kollektive genier. Innovasjon er en reise med en samling mennesker med ulik ekspertise og ulike perspektiver som samarbeider om å løse et problem. Roller er uviktig. Ikke undervurder hvor viktig det er å bli ordentlig godt kjent med de du jobber med, og det tar tid.

2. bud: Dere skal feile

Vanligvis er innovasjon et resultat av en rekke «feil». La oss heller kalle det oppdagelsesbasert læring – det handler om eksperimentering og læring. En feil er kun en feil dersom man ikke lærer av den.Desto tidligere man «feiler» desto bedre, det betyr nemlig at man lærer tidlig, og kommer fortere frem til en bedre løsning. Risiko og usikkerhet er en barriere for innovasjon, læring reduserer dette.

Failure is not the opposite of success. It’s a part of success.  – Arianna Huffington

(For mer om feiling, les Trines blogginnlegg)

3. bud: Dere skal være ydmyke, nysgjerrige og aktivt lyttende

Så tilbake til det faktum at man er en gruppe mennesker med diversitet: ulik bakgrunn, ekspertise og perspektiver. Da kommer man ikke unna noen interessante diskusjoner og forskjellige meninger. Det er bra! Forsterk ulikhetene, ikke reduser dem. Ja til debatt! Se på motstand som en skapende drivkraft. Folk blir ikke kreative av å være enige. Men husk samtidig: å ha forskjellige meninger er ikke det samme som at alle skal stå på sitt. Still åpne spørsmål, vær nysgjerrig på andres meninger og argumenter og vær villig til å endre mening. Ego er din verste fiende, ydmykhet er din beste venn.

4. bud: Dere skal skape trygghet og tillit i teamet

Innovasjon kommer ikke alltid når det er planlagt, og det er skremmende å ta sjanser uten tillit og trygghet. Man trenger trygghet for å tørre å feile. Trygghet er grobunn for innovasjon. For å sitere Hadia Tajik: Safety over «sink-and-swim»-policy. Tro på hverandre. Først da våger man å virkelig åpne opp, tørre å tenke stort og ytre de ville tankene og ideene.

5. bud: Dere skal gi og ta feedback

For å skape denne tryggheten og tilliten i teamet, så er det viktig å både se og bli sett. Ved å gi hverandre både positiv og konstruktiv feedback i teamet, tar man et kollektivt ansvar og bidrar til trygghet og tillit. Igjen, flere hoder tenker bedre enn ett.

6. bud: Dere skal veilede hverandre

Mindre management, mer mentoring,mindre styring, mer ledelse. Veiled hverandre. Fra naturens side foretrekker vi ofte metodeverk med en tvungen rekkefølge – fordi det virker betryggende. Men når man jobber med det ukjente må man våge å gi slipp på kontrollbehovet, og fasilitere fremfor å måle og kontrollere. Se på samarbeid som metode.

7. bud: Dere skal definere tydelige rammer

Mange tenker nok at kreativitet = kaos, og at rammer og begrensninger er negativt. Det stemmer ikke. Rammer og begrensninger kan trigge kreativiteten, nettopp fordi du må finne smarte løsninger på et definert problem. Tydeliggjør problemet dere skal løse. Finn ut hva det egentlige problemet er. Bryt oppgaven som skal løses ned i mindre biter. Tenk stort bygg smått.

8. bud: Dere skal leke og le sammen!

Lek og humor er en trigger for kreativitet og innovasjon. I tillegg bidrar det til å bygge sosiale bånd og skape en god gruppedynamikk. Dobbel grunn til å ha det gøy på jobb.

9. bud: Dere skal ut av komfortsonen!

Utfordre dere selv, kom dere ut av komfortsonen – det er i denne sfæren magien oppstår. Slipp opp kontrollen. Snakk med folk som har andre perspektiver og tenker annerledes fra dere selv. Dere kommer ikke til å angre.

10. bud: Kill your darlings (and move on)

Avslutningsvis vil jeg påpeke viktigheten av ikke bli forelsket i egne ideer. Se på idéen med kritiske øyne. Kom deg ut og test ideen på folk. Hvilken utfordring eller mulighet løser ideen? Er det behov for ideen? Hvor og når kan den brukes? Hvordan fungerer den? Hvordan skiller den seg fra eksisterende løsninger? Ville jeg kjøpt den selv? Hvis svaret er nei, kill it.

Go do some epic shit! :)

Publisert