La oss snakke om de vanskelige, digitale investeringene

 

Det er krevende å regne hjem lønnsomheten i digitale investeringer – men de må til. Making Waves inviterer deg til en samtale med ledere fra noen av Norges sterkeste merkevarer om hvordan de bygger sin digitale forretning.

De fleste ledere vil kjenne seg igjen i situasjonen der kombinasjonen av kompetanse og erfaring gjør at du er overbevist om at noe er en god beslutning. Du ønsker å følge magefølelsen men må likevel begrunne beslutningen kvantitativt. De færreste styrer godtar en betryggende beskrivelse av din magefølelse som grunnlag for store investeringer. Du kunne regne det hjem i et Business Case.

Truede, analoge elefanter

Nye aktører i alle bransjer utfordrer de analoge elefantene og vinner i markedet gjennom digital tjenesteinnovasjon. Effekten av digitale tjenester på markedsføring og salg, kundeopplevelse og lojalitet har aldri har vært større og mer målbar. Likevel gjør under halvparten av alle virksomheter systematiske lønnsomhetsvurderinger av sine digitale investeringer (1). Resultatet av dette er at mange digitale satsninger som hadde vært kritiske for konkurranseevnen i markedet ikke foretas, og at avgjørende satsninger underfinansieres.

Etablerte aktører nøler med sine satsninger og blir slått av rene digitale konsepter fordi de under-investerer digitalt. Resultatet er at mange har kjøpt en ny digital plattform men klarer ikke å ta de nye verktøyene i bruk. Investeringsviljen tar slutt i det konkurrentene begynner å dra ifra.

ROI for digitale investeringer

Hva må virksomheter gjøre for å øke sine digitale investeringer og samtidig opprettholde en god budsjetteringspraksis? Og hvordan bør en innovativ virksomhet styre investeringene i sin digitale tjenesteplattform for å sikre lønnsomhet?

Hvorfor er det så vanskelig å måle ROI på digitale investeringer?

1. Digital ROI er vanskelig å beregne.
De fleste møter store utfordringer med å beregne ROI ikke minst fordi digitale initiativ har vidtrekkende effekter som ikke fanges opp av tradisjonelle ROI-beregninger. Det er, for eksempel, krevende å finne målbare sammenhenger mellom KPI’er for kundeopplevelse i sosiale medier og salg i analoge kanaler. Du vet at det gir effekt, men klarer ikke å måle den.
Dine kunder deler bilder på Instagram som styrker merkevaren din, men effekten lar seg ikke kvantifisere. Eller du tilbyr kvittering på e-post basert på salg i butikk. Alle er enige om at det er praktisk og gir en bedre kundeopplevelse, men hvordan måler du forretningseffekten for å rettferdiggjøre investeringen?

2. De fleste beslutningstakere støtter seg til tradisjonelle metrikker når investeringsbeslutninger tas.
Til tross for at enkelte større virksomheter har ansatt digitaldirektører med tilstrekkelige fullmakter til å styre investeringene, ligger fortsatt beslutningen om større digitale satsninger hos økonomisjefen (2). Og økonomisjefer flest har ikke sterk digital kompetanse, og vurderer investeringer ut fra tradisjonelle metrikker og ROI. Dette er metrikker som ikke fanger hele verdiskapningen til digital tjenesteutvikling.

3. Digitale investeringer er risikofylte.
De siste 20 årenes digitale utvikling har vist med all tydelighet at verden går fremover, men på veien ligger utallige brennende vrak etter nyvinninger med kort levetid. Nye teknologier vinner oppslutning i rekordfart og erstatter legacy raskt og brutalt. Enhver leder med erfaringer fra teknologiinvesteringer kan vise til kostbare feilsatsinger. Konteksten gjør det svært krevende å foreta langsiktige prioriteringer. Konsekvensen kan bli at det stilles høyere krav til ROI i investeringstilfeller der ROI er vanskeligere å beregne.

En Gartner-studie fra 2013 fant at 75 prosent av alle mobile apper blir utviklet enten uten et positivt Business Case, eller uten et Business Case i det hele tatt (3). Altså foretas det store digitale investeringer hver dag, noen med, og noen uten et Business Case.

Enkelte satsninger er så innlysende at de ikke trenger å regnes hjem. Noen ganger er det rett og slett en tøff beslutning som skal til. Suksessen sikres av ledere som tør å stå i det og makter å følge opp investeringene med omstilling, kompetansebygging og videreutvikling.

Dermed kan det være en stor ulempe å være en moden virksomhet med en etablert budsjetteringspraksis. Fordelen ligger hos myggen som starter uten en omsetning å forsvare og kunder å beholde.


Hvordan drive handel i en digital hverdag?

Den 19. juni inviterer Making Waves noen av Norges mest kjente merkevarer for en samtale om de vanskelige digitale investeringene – og om hvordan man kan lykkes i en digital verden som forandrer seg raskt.

Meld deg på her

«Norrøna, Moods of Norway og NorgesGruppen står midt i radikale endringer for å møte kundenes forventninger i alle kanaler, til alle døgnets tider. Hør hva de har lært og hvilke utfordringer de står overfor i dag.»

Ole Johan Lindøe, Moods of Norway (Global marketing and e-commerce director) 
Ole Johan har over 20 års ledererfaring fra salg- og markedsføring, de 12 siste årene som toppleder med ansvar for multikanal og e-handel. Han har hatt ansvar for satsninger innen digitale kanaler og e-handel i ledende Nordiske virksomheter som Braathens/SASBraathens, Elkjøp, Gresvig og Expert og har i dag ansvar for markedsføring og e-handel globalt for Moods of Norway.

Bjørn Fjellstad, Norrøna (Director of sales and marketing)
 Bjørn har bakgrunn fra Bekk Consulting og har hatt forskjellige lederstillinger innen salg og kundeservice i Norrøna. Som Director of sales and marketing jobber han både med digitalisering og internasjonalisering av Norrøna-merkevaren.

Truls Fjeldstad, Norgesgruppen ASA (Markeds- og analysedirektør) 
Truls har hatt sentrale posisjoner i NorgesGruppen i over 17 år og er nå både markedsdirektør på konsernnivå og overordnet ansvarlig for analyse og digitale initiativ på tvers av selskapet. Truls ledet oppstarten av Trumf, lojalitetsprogrammet til NorgesGruppen, tilbake i 1996.

Lars Georg Teigen, Making Waves (Client Partner and Senior Strategic Advisor) Lars Georg var med på å etablere Making Waves i 2001. Gjennom en rekke oppdrag for våre viktigste kunder har han hjulpet store virksomheter med å utvikle digitale, forretningskritiske tjenester. For tiden er han ansvarlig for vårt engasjement med NorgesGruppen, der vi utvikler og realiserer dagligvarekjedenes digitale ambisjoner.


Kilder

  1. The Digital Advantage: How digital leaders outperform their peers in every industry, Capgemini Consulting and the MIT Center for Digital Business, 2012.
  2. Gartner , CFOs Make the IT Decisions in Nearly Half of Businesses, 2011
  3. Gartner report, “How to Estimate ROI for Customer-Facing Mobile Apps”, January 2013
Bilde: hospi-table
Publisert