La oss droppe titlene!

Det er trendy å jobbe multidisiplinært og på tvers av fagområder. Men gjør vi det egentlig?

Vi som jobber med web og digitale tjenester har mange ulike titler. Det finnes frontend-utviklere, grafisk designere og interaksjonsdesignere, tjenestedesignere og mange ulike backend-utviklere. Men hva sier egentlig en tittel? Mange utviklere brenner for brukeropplevelse, og mange designere kan kode. Likevel er de multidisiplinære teamene kanskje ikke så multidisiplinære som de kunne vært.

Titlene påvirker

Alle vil gjøre webprosessen smidigere og få det beste ut av de som lager løsningene. Vi snakker om å jobbe mer på tvers av fagområder, og hvordan vi kan få designere, utviklere og strateger til å snakke bedre sammen, Lean, kryssdisiplinære team og T-formede medarbeidere. Likevel er vi stemplet med titler. Tverrfagligheten blir en illusjon. Vi tror vi er tverrfaglige, men hvordan kan vi være det nok, når vi fortsatt har adskilte titler og avdelinger?

Titlene skaper identitet. De påvirker hvordan vi ser på hverandre, og hvordan vi ser på oss selv. Titler påvirker underbevisstheten, og kanskje skjuler de også personen bak, til og med for seg selv – for sitt eget potensiale. Noen med samme tittel har ikke nødvendigvis et komplett sett med identiske ferdigheter. Ofte har de overraskende og originale kombinasjoner av kunnskap og erfaring som kan styrke helheten.

Tilbake til siloene

Titlene gjør det lett å falle ned i siloene igjen, tilbake til de skarpe skillene mellom fagområder. Uten riktig tittel kan det være vanskelig å la nye perspektiver slippe til, og prosjekter kan gå glipp av verdifull innsikt, selv om den allerede finnes i teamet.

Ubevisst trekker vi oss inn i vår faglige hule og tenker designere kan design, og utviklere kan kode. Men det betyr ikke at vi ikke kan se forbi vår faglige spissekompetanse. Alt henger sammen. Koden påvirker designet, designet påvirker koden – og innholdet, det påvirker alt.

Titler gjør dette lett å glemme. Vi fokuserer på det vi tror det er meningen vi skal gjøre og bidra med, det vi har hørt at vi er gode på, det vi har fordypet oss i og har direkte erfaring med.

Men hva skjer om vi visker ut skillene?

Hva om vi ikke kalte oss tjenestedesignere, backend-utviklere, grafisk designere eller frontend-utviklere. Uten titler som grupperer oss i fagområder, vil ingen bli satt i bås, og hver enkelt kan utforske hva de er i stand til å bidra med i hvert enkelt prosjekt.

Designere kan oppdage at koding er et fantastisk designverktøy. Og utviklere kan være supre designere med sin naturlige sans for systemer og logikk. Uten titler kan hele teamet fokusere på det som er viktig i prosjektet, framfor det som er viktig for fagfeltet sitt.

I stedet for å verne om vårt eget fagområde, må vi heller fokusere på behovene til prosjektet vi jobber med her og nå. På den måten vil vi føle ansvar for alle deler av leveransen, ikke bare vår egen. På den måten blir alle deler av prosjektet også vår del.

Bevegelse og overlapping

Vi må blande oss inn i det de andre driver med. Det å lage digitale løsninger og opplevelser er i konstant bevegelse, og delene overlapper hverandre stadig mer. Grafisk designere trenger ikke å kunne kode, og utviklere trenger ikke å ha estetisk sans, men utvikleren må ikke fraskrive seg ansvaret for det visuelle, på samme måte som designeren ikke må tenke på utvikling som noe utenfor rekkevidde. La oss være nysgjerrige. Alle kan ikke alt, og det er heller ikke meningen – men mange kan mer enn de er klar over.

Vi må se ting utenfra. Snu det opp ned. Lytte. Vi må se på alle i teamet som likeverdige fagpersoner, på tvers av utdanning, erfaring og tittel. På den måten kan vi få originale og konsistente løsninger som er gjennomarbeidede, gjennomtenkte og nyskapende.

Mye av det vi gjør er ikke teknisk – det er tenkning. Og for å se flere muligheter må folk tenke forskjellig. Vi må ta tak i forskjelligheten og bruke den. La utviklere tenke visuelt, og designere tenke abstrakt. Sammen kan vi tenke bedre, klarere og mer målrettet. La oss beholde spisskompetansen vår, men holde øyne og ører åpne. For når alt kommer til alt er vi mer enn bare en tittel.

***

Hver uke publiserer vi Skvulp, en oppsummering av de viktigste og morsomste nyhetene fra bransjen. Hvis du melder deg på nyhetsbrevet vårt via denne lenken får du Skvulp rett i innboksen hver fredag!

***

Publisert