Lønnsom design

[Opprinnelig publisert under debatt i Dagens Næringsliv, 21. Juli 2011]

Lørdagens DN viet både sin leder og et oppslag på sine Etterbørs-sider til kulturnæringene under overskriften «Ulønnsom kulturvekst». Design inngår som en av kategoriene i kulturnæringene. Det har ikke vært mulig å få tak I rapporten som er utarbeidet på oppdrag av Nærings- og handelsdepartementet for perioden 2000 til 2009, men ut fra artikkelen er det ikke til å unngå å legge merke til at området design kommer dårlig ut både med hensyn til verdiskapning per ansatt og driftsmargin.

Designområdet innbefatter mange underkategorier og kan derfor være vanskelig å analysere som en samlet næring. Design handler uansett om å lage produkter  og tjenester for mennesker, eller for å låne et sitat fra Peter Drucker, jobben til en designer er å «konvertere behov til etterspørsel». Strategisk design brukes ofte som et begrep hvor design tas i bruk for å øke konkurransekraften til en organisasjon og der produktdesign, tjenestedesign, interaksjonsdesign og grafisk design gjerne inngår som viktige kompetanseområder. Apple er et eksempel på en virksomhet der design er nøkkelen til suksess.

Fagpersonene innen disse kategoriene er etter min erfaring slett ikke et produkt av «musikk – dans – drama»-generasjonen, slik lederen i lørdagens DN antyder. Det er spesialister med dyp innsikt i forretningsstrategi, brukeradferd, tjenestedesign og markedskommunikasjon, for å nevne noen former for kunnskap de besitter. Mange har sin utdannelse fra NTNU eller AHO og har gjennom studiene tilegnet seg flerfaglig kompetanse på et meget høyt nivå. I arbeidslivet møter de gjerne kollegaer innen teknologi og forretningsrådgivning som de inngår i team med.

For å kunne forstå brukerne, og deretter utvikle innovative produkter og løsninger som dekker deres behov, er designtekning en grunnleggende forutsetning. Å la et team teknologer alene utvikle en løsning som det i etterkant vier seg at ingen ville ha, er åpenbart lite lønnsomt. Designere vil bruke verktøy som brukerobservasjon, enkle prototyper og visualisering av kundereiser tidlig i et prosjekt for å sikre at det som skal bygges tilfredsstiller det faktiske behovet.

Design er derfor avgjørende for å skape bærekraftig innovasjon for virksomheter.

Det interessante ved dette som vi i vår bedrift har erfart over lang tid, er at med riktig sammensetting av multidisiplinære team, vil typisk én designer sysselsette to-tre utviklere. Ofte i lengre perioder. Vi representerer et av Norges desidert største designmiljøer med om lag 40 grafiske designere og interaksjonsdesignere. Marginene fra design-området alene er gode, men i tillegg skaperdisse løpende arbeid for om lag 100 utviklere. Det er noe til verdiskapning. Våre designere er derfor svært lønnsomme for oss og for våre kunder.

Dag Honningsvåg. Adm. Direktør i Making Waves AS