Kontekst er den nye kongen

Hva skjer med brukeropplevelse når det i mindre grad handler om skjermstørrelse men heller hvilken kontekst man befinner seg i?

Dette har vært et hett tema på flere av årets konferanser og det diskuteres hva som kommer etter RWD-paradigmet (responsive web design).

Spørsmålet som stilles nå er hvorvidt skjermstørrelse alene er nok for å avgjøre hva som er mest relevant for brukeren til enhver tid. Vi har for lengst forkastet ideen om at folk flest bruker mobilen på farten, med en hånd og med dårlig tid. Studier viser at mobilen brukes mest hjemme, og dette er en helt annen kontekst. Men hva om løsningene kunne vite hvilken kontekst du var i, og tilpasse innholdet deretter?

Problemstillingen er noe som for eksempel Netflix ser mye på når de videreutvikler sine tjenester, da de vil at de ulike plattformene på sikt skal komplementere hverandre i større grad. Et eksempel er mobilt innhold; analyser viser at Netflix-brukere i større grad bruker mobiltelefonen som en second screen mens de ser på netflix på en stor skjerm, og dette er noe tjenesten i større grad bør imøtekomme. Netflix har foreløpig ikke lansert noen kontekstsensitive tjenester, men det er noe som kommer ifølge Xavier Amatarian:

We have been working for some time on introducing context into recommendations. We have data that suggests there is different viewing behavior depending on the day of the week, the time of day, the device, and sometimes even the location. But implementing contextual recommendations has practical challenges that we are currently working on. We hope to be using it in the near future.

Avi Itzkovitch er også en tilhenger av kontekstsensitive tjenester, og kaller dette «Adaptive experiences». Han har sett mye på hvilke sensorer vi kan benytte for å tilpasse innhold og tjenester til konteksten brukerene er i. En av de sentrale mulighetene av en kontekstsensetiv tjeneste er «Predictive design». Et godt eksempel på dette er «Google Now», som slår sammen flere ulike kilder (kalender, lokasjon, reiseruter m.m.) for å gjette på hva du er ute etter til enhver tid.

Google now web Kontekst er den nye kongen

Trenden ble også berørt av Josh Clark (@globalmoxie) i foredraget «Mind the gap». Et av hans hovedpoenger er at etterhvert som flere og flere gjenstander og flater kobles til nettet åpnes mange muligheter for sømløs brukeropplevelse på tvers av kontaktpunkter. Han hevder at det ikke handler om teknologiske begrensninger lenger, men heller at vi har begrenset fantasi:

We tend to design around single interfaces, putting people into mobile, tablet, or desktop. But it turns out that people are constantly moving in between, so we have to design interfaces and services that help people leap that gap. They’re doing it anyway, but they’re hacking the system to do it.

Jeg vil avslutte med Josh Clarks seks tips for sømløse og kontekstsensitive brukeropplevelser:

1. Plan for gadget hopping

2. Share action, not just content

3. Peer-to-peer sharing

4. Design for sensors

5. Push interaction off the screen

6. Avatars for physical objects

Referanser:

http://www.slideshare.net/bluetrainmobile/sxsw-2014-panel-responsive-web-design-rw-dnextgen-posted

http://www.wired.com/2013/08/qq_netflix-algorithm/

http://globalmoxie.com/prez/mind-the-gap.pdf

http://www.futureinsights.com/home/josh-clark-and-designing-interactions-between-devices.html

http://vimeo.com/86382290

http://uxmag.com/articles/designing-for-context-the-multiscreen-ecosystem

http://www.google.com/landing/now/

Publisert