Gratulerer med barnet – her er din permisjon

Å bli foreldre resulterer i at NAV-papirene hoper seg opp. Men det trenger ikke være slik. Asbjørn Floden har skissert en langt enklere løsning.

Folk som forstår seg på slikt, sier at Norge må drives mer effektivt hvis vi skal beholde dagens velferdsordninger – ordninger som er kostbare i seg selv, samtidig som det i fremtiden vil bli færre personer til å utføre oppgavene. I tillegg blir de såkalte «brukerne» (du og jeg) stadig mer kravstore og har stadig høyere forventninger til tjenester i både privat og offentlig sektor.

Her er et forslag til hvordan NAV kan effektivisere søknads- og saksbehandlingsprosessen for foreldrepermisjon, til glede for nybakte foreldre og slitne saksbehandlere.

Først noen ord om tingenes tilstand:

Allerede før et barn blir født i Norge, vet helsevesenet omtrent når det kommer til verden og hvem som er barnets mor; mor går til svangerskapskontroller, og tre uker før fødselen (termin) går hun ut i permisjon. Når barnet er født blir det registrert i Folkeregisteret sammen med barnets mor, og far bekrefter farskapet på et eget skjema før han står som barnets far i Folkeregisteret.

Så skal foreldrene være hjemme og passe på den nyfødte.  Og nå blir det vanskelig.  Ikke bare med bleieskift i friluft og grøt i alle retninger. Før man kommer så langt, faktisk allerede før fødselen, må man nemlig velge mellom 80 eller 100 prosent permisjon (dekningsgrad).  Ikke at 80 prosent betyr at man skal jobbe 20 prosent deltid; 80 prosent betyr at man er hjemme med babyen 59 uker istedenfor 49 uker (minus de tre ukene før termin).

Permisjonen skal også fordeles mellom mor og far, et tema som har blitt behørig dekket i avisene etter at nåværende regjering reduserte pappapermen (fedrekvoten) fra 14 til 10 uker. Pappapermen må tas ut innen barnet fyller tre år. Rekker man ikke å ta pappaperm før barnets tredje bursdag kan man bare ha det så godt, for da bruker NAV pengene på andre ting.  Greit nok, egentlig.

Følger man «standardløpet» og barnet blir født omtrent på termin, slipper man unna med å sende tre-fire skjemaer til NAV: Både mor og far må nemlig søke om foreldrepenger/permisjon selv om det offentlige (sykehuset), allerede vet at barnet er født. Far må som nevnt også skrive under på at han er far – med alt som hører med. Så skal arbeidsgiverne ha beskjed om permisjonen (nytt skjema, evt. en Post-IT™), slik at de kan sende informasjon om inntekt til NAV (enda et nytt skjema). Og hvis man finner man på noen krumspring ut over normalen, som for eksempel å flytte litt på pappapermen, blir det enda flere skjemaer.  Med andre ord: Mye å sette seg inn i og fylle ut, og mye som skal saksbehandles.

Tenk deg isteden følgende:

På den første svangerskapskontrollen, hvor far kan være med om han vil, opprettes «Deres foreldrepermisjon» for det nye barnet på NAV.no.  Jordmor legger inn de vitale opplysningene, blant annet termin, hvem som er mor, og gjerne hvem som påberoper seg å være far.  Når dere (eller bare mor) kommer hjem kan dere logge inn på NAV.no og se «Deres foreldrepermisjon», omtrent slik:

permisjon Gratulerer med barnet her er din permisjon

Dere kan velge mellom 80 og 100 prosent dekning (ikke permisjon), og ser at pappapermen uansett er 10 uker. Pytt sann. På fiffig vis har NAV funnet ut hvor dere jobber og hvor mye dere tjener (omtrent like fiffig som at Skatteetaten allerede vet det), og dere ser at samlet utbetaling fra NAV blir litt mindre ved 80 enn ved 100 prosent, selv om permisjonen varer lengre. Men pytt sann. Så prøver dere å trykke litt på tidslinjen, og dra i spakene. Termindato ligger fast, og det samme gjør både start- og sluttdato for permisjonen. Men, se! Pappapermen kan forlenges (på bekostning av mammapermen)! Pappa blir ivrig og prøver å dra pappapermen helt til termin, bare for å oppdage at de første seks ukene etter termin er forbehold mamma. Og, se! Vi kan legge inn ferie!  Enda lengre tid hjemme med barnet!  Hurra!

Dere planlegger det neste året; dere drar i spaker, legger inn ferie, kanskje en periode uten lønn for å strekke det hele litt, og kommer frem til noe dere tror så mye på at dere velger å fortelle om planene til NAV. Dere trykker på «Send planen til NAV». Maskinen ber dere vente noen sekunder. Så takker NAV.no for planen, og opplyser om at arbeidsgiverne deres har fått beskjed om deres planlagte permisjon. I tillegg har NAV sendt dere et brev (digitalt til deg med digital postkasse) som oppsummerer det hele i tilfelle ammetåken skulle gjøre kål på datamaskinen. Eller noe slikt.

Barnet kommer til verden, til stor ståhei og fest og fanfare. Dere lever i symbiose et par uker – etter hvert bare mamma og barnet mens pappa jobber og gjør seg fortjent til pappapermisjonen (har du ikke jobb blir det nemlig lite permisjon foreldrepenger fra NAV).

Ukene går. Mor får lyst til å gå tilbake til jobb tidligere enn planlagt, og far tar gjerne et tilsvarende lengre avbrekk.  Eller omvendt.  Dere går inn på «Deres foreldrepermisjon» og ser om dere kan endre på planen.  Jovisst!  Dere kan skyve starten på pappapermen til førstkommende uke om dere vil (foreldrepermisjon måles i uker), forutsatt at arbeidsgiverne deres er med på det, men velger å holde dere til planen om å bytte om tre uker. Dere trykker «Send oppdatert plan til NAV». Ny beskjed om at alt er sendt hit og dit, og at så snart arbeidsgiverne deres bekrefter endringen vil dere få beskjed (arbeidsgiverne deres har tilgang til «Bedriftens foreldrepermisjoner», også den på NAV.no).

Dere ser mer på planen. Dette var jo litt moro!  Er det flere muligheter her, tro?  Hva er det helt borte mot høyre?  Litt bortenfor slutten på pappapermen…  Oi!  Barnehagestart!  Hmmm.  Hvilken barnehage skal vi velge?  Vent litt, der står det jo allerede noe…  Med lenke til mer informasjon… (Klikk)  Med kart!  Aha, så det er det barnehagen borti svingen heter!  Ja, der vil vi gjerne ha plass hvis vi kan! (Klikk bekreft)  Men hva om nurket ikke får plass der?

Vel, det er en annen historie.

***

Lurer du på hva som har skjedd på Internett den siste uken? Skvulp samler opp det beste innholdet, og serverer det i en passelig porsjon på vei inn i helgen.

 

Publisert