Generasjonsskifte på Facebook?

Tidligere i sommer spekulerte mange i hva som forårsaket nedgangen Inside Facebook rapporterte om – en reduksjon på 100.000 norske brukere som hadde sluttet å bruke Facebook og en utflatning i veksten generelt. Og stadig får vi høre om hvordan de unge flykter når de eldre flytter inn, noe også blogger som ‘Oh Crap. My Parents Joined Facebook‘ er en tydelig indikasjon på.

  1. Men er det en reell flukt fra Facebook?
  2. Vil Facebook på sikt domineres av en eldre målgruppe?

På overflaten kan det virke slik, men graver man litt handler nok dette mer om metningsgraden i Norge generelt og  innen de ulike aldersgrupperingene spesielt. I det utbredelsen overstiger 50% av befolkningen flater Facebookveksten ut. Dette ser vi også i en rekke andre land. I enkelte aldersgrupper er utbredelsen så høy at videre vekst knapt er mulig. Frafallet kan like godt kan skyldes tekniske forhold i målingen og oppryddning, som sosiale trender.

facebook no metning 500x375 Generasjonsskifte på Facebook?

Metningsgrad innen aldersgrupper – Klikk på bildet for full oppløsning

Metning, overrapportering og påskrytt alder

Når vi sammenstiller tall fra Facebook og befolkningstallene (2011) fra SSB dukker det opp et annen interessant aspekt, utbredelsen i de aller yngste gruppene overstiger 100%(!). Dette gjelder særlig «13-åringene». Man kan kanskje anta at denne gruppen også inneholder yngre medlemmer, ettersom aldersgrensen på Facebook er satt til 13 år. (Facebooks tall rapporterer om 10.000 flere norske 13-åringer enn SSB.no). Men også i de yngre gruppene over 13 år indikerer tallene at det kan være vanligere med mer enn en profil.

Nedgangen rapportert tidligere i sommer er i beste fall en nedgang i overrapportert bruk.

  • I aldersgruppen 13-24 år rapporterer Facebook ca. 15% flere brukere enn det eksisterer personer i befolkningen.
  • Markedet blant 13-24-åringer er mettet. «Alle» er på Facebook, og det opereres med flere konti.
  • Ser vi bort fra overrapportering, fortsetter antall norske Facebook-brukere å stige, men primært i de eldre aldersgruppene.

Kilder: Facebook, Socialbakers.com, SSB.no, Inside Facebook

Publisert