Hva skal vi med labs?

Som månedens gjest inviterte vi hele Norges favorittnerd og filantrop, Erlend Schei aka Nerdegutt. Vi spurte ham om hvilken rolle labs har spilt i Finn de siste 5 årene. 

Der det hele startet

Finn Labs kommer fra R&D i Finn, men vært gjennom mange ulike formater. Forløperen kom med internplattformen FinnOpp. Dette var en tjeneste hvor de ansatte kunne bidra til en felles idéportfølje.

– «Men hvordan sørget dere for at nok folk brukte det», spurte vi.

«Vi gikk rundt og pisket folk i gang. Sånne ting skjer ikke av seg selv. Man må både mase og hjelpe» forteller Erlend. Men at folk fortsatte å bruke det var fordi de opplevde det som nyttig for dem selv.

Utfordringen med tusen ideer

FinnOpp gav etterhvert et rikt tilfang av ideer, da møter man raskt på utfordringen i hvordan man følger dem opp. Selv om ideene er gode og foredlet vil de til enhver tid konkurrere med backloggen forøvrig.

Man er helt avhengig av forståelse for at man må teste 1000 for den ene som sitter. Det er først der milliard-caset kan dyrkes frem. For Finn ble det derfor avgjørende å jobbe like mye med ildsjeler som forankring.

Starta lab, lærte ikke en dritt

Energien i FinnOpp brant omsider ut, men i asken oppstod Finn Labs. Det var på ingen måte noe nytt å starte en lab og det er ikke en free-ride bare fordi man åpner dørene.

Utover å dele statistikk, tanker og betaprodukter fikk brukerene mulighet til å gi innspill. Men hvor nyttig var det?

«Vi lærte ikke en dritt fra brukerene» forteller Erlend. Det er selvfølgelig satt på spissen, men det ble mye forslag av typen ‘dere må lage en app’ og ‘dere burde hvertfall ikke lage en app’.  Det har vært superviktig å snakke mye med brukerene, men man bør ikke ha forhåpninger om at de beste produktideene kommer direkte derfra.

Den egentlige verdien lå i bieffektene

Når Finn ser tilbake på Labs-initiativet i dag er det i bi-effektene den egentlig verdien lå.

  1. Det var en merkevarebygging av Finn som teknologibedrift som har blitt viktig i rekruttering.
  2. Labs ble en JA-avdeling man kunne gå til i bedriften.
  3. Det tjente som en døråpner, ga tilgang til nye arenaer og dannet et større mulighetsrom enn bare kjerneproduktet.

Hvor går Finn videre med labs?

Etter et lite intermezzo hvor labs nærmest fungerte som en mobilutviklingsavdeling har man staket ut kursen på ny. I dag er Labs rebootet til en liten gjeng som skal ligge 3år før Finn. Det vil si forstå og følge med på trender, mer enn utvikling og eksperimentering.

– «Og hva er viktig for Finn 3 år frem i tid?»

Det vil ikke ikke en hemmelighetsfull Nerdegutt røpe for mye om, men forteller at de tenker mye på hvordan Finn kan forstå overgangen fra tekst inn i film og TV.

Takk for besøket!

Publisert