Er vi fanget i våre egne bobler?

Tror du Google-resultatene dine ser like ut som mine ved samme søkeord? Eller at nyhetsstrømmen på Facebook er nettopp det – en strøm av siste nyheter? Nei, sier Eli Pariser i sin ferske bok Filter Bubbles. Nesten alt vi ser på nett i dag er individuelt tilpasset oss i større eller mindre grad. Dette er drevet frem både av komersielle og nyttemessige hensyn – men når blir dette et problem?

I en TED-talk tidligere i mai la han frem problemstillingen knyttet til de uheldige konsekvensene av den stadige jakten på relevans og personalisering. I stedet for å bli eksponert for innhold som ufordrer og utvider egne synspunkter produserer f.eks. Facebooks sosiale innholdsmekanismer en meningskonform virkelighet. Og selv innhold vi ofte tenker på som nøytralt rangert, kan ha radikale avvik fra person til person. Google det samme søkeordet på din egen og din mors maskin så ser man fort hvor personlig tilpasset «virkeligheten» har blitt.

Men påstanden om at dette er et problem har også møtt mye motstand og er godt diskutert i de første 10 minuttene av Jeff Jarvis, Leo Laporte og Gina Tripanis strålende podcast – This Week in Google. For hva er egentlig alternativet – at vi går tilbake til mer støy og mindre signal? Og undervurderer han ikke med dette den aktive handlingen det alltid vil være å oppsøke verden utenfor sin egen boble? Det går da fortsatt an å plukke opp både Dagens Næringsliv og Klassekampen.

«Utfordringen», sier Eli, «er at vi i mindre og mindre grad gjør dette aktive valget selv lenger». Det velges alltid for oss. Transparensen rundt hvordan det prioriteres og hva som velges bort blir mindre og mindre. Og til slutt sitter vi igjen i vår egen filterboble.

Publisert