App eller appsolutt ikke

App vs. web diskusjonen ruller videre og Dagens Næringsliv har de siste dagene dekket dette med et særlig fokus på medias kanal- og teknologivalg. Helt spesifikt hvorvidt man skal spille ball med Apple eller ikke og om ny webteknologi (HTML5) vil gjøre det lettere å operere utenfor Apples økosystem. Dette var noen av våre synspunkter.

  • App vs. web diskusjonen er konstruert; Å lage en webapp er ikke synonymt med at man må trekke seg ut av appstore. Når man gjør det prioriteres i mange tilfeller en løsning som passer best for avisen, fremfor løsningen leserene ønsker seg. ‘Både og’-alternativene er mulige uten avsindige ressurspåslag.
  • Diskusjonen er symptom på et større problem hvor papiravisene er fanget i gamle tankemønstre. Fremfor å skape nye produkter og modeller fokuserer mange på hvordan man kan ta seg betalt for papiravisen på iPad. Er avishusenes produkter og modeller fleksible nok til å tilpasse seg nye kanaler og endret brukeradferd?
  • Bloomberg går motsatt vei av Financial Times og erklærer at de er «very pleased with Apple’s terms». De satser hardt på nye produkter skreddersydd for digitale kanaler, og tror åpenbart at betalingsviljen er knyttet til innhold og produktkvalitet, ikke kanaltilpassning.
  • I prinsippet er det ikke noe nytt å sette opp betalingsvegger på nett. Apple er derimot blant de første som virkelig har fått til digital mikrobetaling. Spørsmålet er om man gjennom webapp-løsningen klarer å generere nok inntekter uten App Stores salgsvindu og de brukervennlige betalingsmekanismene Apple har klart å skape.
  • Andelen av omsetningen som går til Apple er den man tidligere måtte gi til kiosker og andre distributører. Apples prinsipp er like hardt som det er enkelt: «Du skaffer kunden, du beholder penga. Vi skaffer kunden, vi tar 30%»
  • HTML5 vil være en viktig teknologisk komponent av morgendagens produkter både i og utenfor AppStore. Og vi begynner å nærme oss et nivå hvor man kan matche App’er på brukeropplevelse. Men når HTML5 holdes opp som alternativet til Apples løsninger glemmer man ofte at det ikke er teknologi som ligger bak Apples suksess, men hva Apple gjorde med teknologien.

 

Diskusjonen som fortsatte

photo1 500x290 App eller appsolutt ikke

I kjølevannet av artiklene ble diskusjonen ført videre i flere kanaler. Pål Nedregotten (A-pressen) kommenterte på twitter at teknologivalg påvirker frihetsgrad i distribusjon og har i flere anledninger påpekt at dette handler om å ikke ha alle eggene i én (og noen andres) kurv. Videre følger et par utdrag fra en parallell diskusjon på Facebook.

Bendik Heiberg (Vizeum): App Store er ikke løsningen for alle, og aviser (med unntak av løssalg) er i en særklasse med store abbonementsdatabaser som de kan og bør selge opp på. I tillegg beholder de kontroll over brukerne sine og får mye mer data om dem, bruk, etc.

Knut Yrvin (Nokia): Med Apple går man på flere måter imot massemarkedet. Dette skjer ved å begrense produktet til en-to snevre kanaler (som Apple fortsatt er, selv om de selger bra med smartmobiler og nettbrett). Med kryssplattform løsninger, vil Financial Timese nå ut til så og si alle med HTML5 og andre kryssplattform teknologier. Da dekker man Android, Windows og Symbian i tillegg til Apple sine produkter. Financial Times dokumenterer at det å nå ut til flere har gitt mer penger i kassa.

[…] Det som på meg virker desperat, er å ha så få ressurser at man bare satser på Apple sine produkter. Det skjer så store endringer i markedet for Internett-enheter, der klare vinnere for to år siden oppfattes som dagens tapere. Om to år vil ting se anderledes ut, og mye mer anderledes en lineære feilestimat om leveranseenheter for innhold. Det som står fast er at Internett og applikasjoner vil være framtiden – og man må jobbe for å nå ut til mange. Selskaper som bare satser på Apple, vil oppleve å tjene mindre på sin innsats – en de som går bredere ut. Dette dokumenterer Financial Times.

Jonas Feiring (Making Waves): God poenger. Men jeg er ikke enig i at AppStore er overvurdert. FT kunne tilogmed kjørt en HTML5 løsning i en lett App-wrapper inn i AppStore. Det er solid markedspotensiale her, og jeg skjønner ikke at FT velger å ikke ha et tilbud til de kundene som ønsker et slikt produkt.

Det utslagsgivende er nok sannsynligvis at Apple nekter FT brukerdata. Data FT selger videre med god fortjeneste.

Johan Høgåsen-Hallesby (Making Waves): Det som forbauser meg er forventningen om å høste fruktene av et disruptet marked uten å akseptere intern disrupsjon. Det vises liten vilje til å justere på produkt-, distribusjon og forretningsmodeller. Dessverre handler alt for mange av grepene i dag om hvordan man unngår disse endringene og kan fortsette å selge etter gammelt produkt og modell. Resultatet blir at avisene ønsker å hente ut verdi, steder brukerene ikke opplever at det skapes verdi – som f.eks. kanaltilgang. På Kindle og Netflix derimot betaler jeg for produkttilgang og nyter det gjennom kanalen jeg selv velger – inkl. Apples.

Men jeg er dels enig med Knut ang. massemarkedsproduktets situasjon. Sånn sett er jeg mer interessert i grep som f.eks. CNNs oppkjøp av Zite – en mer disruptiv tjeneste, skrudd sammen for plattformen (skjønt der er jeg skeptisk til fraværet av forretningsmodell).

Takk for ordskiftet, det ble nok ikke siste gang.