YouTube strammer opp grensesnittet

YouTube lanserte i forrige uke de største designendringene de har gjort på lenge. Selv om de viktigste endringene i følge dem selv har skjedd på forsiden, er det tre hovedgrep som har gjort klippsiden til en av de beste visningene av video på nett.

Når du har 800 millioner unike brukere i måneden, som ser drøyt 3 milliarder videoer i uken, kan man ikke risikere å satse alt på ett kort og drastiske redesign. Som Amazon gjør YouTube inkrementelle justeringer og via betaprogrammet Cosmic Panda har brukere, innholdstilbydere og annonsører kunnet teste ut det nye grensesnittet siden sommeren. Når dette rulles ut er det først etter gjentatte iterasjoner og ved involvering av de viktigste brukerene .

De viktigste funksjonelle endringene er denne gangen i forsiden. Som enhver sosial tjeneste de siste årene har man også her fått en aktivitetsstrøm i midtkolonnen, som viser videoer fra det du abonnerer på blandet inn med sosial aktivitet fra YouTube og Google+. Den andre viktige endringen er et økt fokus på kanaler, ikke overraskende gitt YouTubes annonserte innholdsstrategi og deres mål om å skape lojalitet utover trafikk til enkeltklipp.

Men de fleste av oss forholder oss primært til videosiden, og oppdateringen viser seg å ha et par ess i ermet; la oss se på tre av de viktigste designgrepene som bidrar til å gjøre grensesnittet enda mer fokusert og effektivt.

  1. Bokser og linjer er borte
    Youtube har en grensesnitthistorie med mye bokser og linjer. I denne oppdateringen har man nesten fullstendig frigjort seg fra disse. Hovedgrepet er å jobbe med teksturert bakgrunn, som Apple og flere andre større aktører begynte å bruke det siste året. Det gir mulighet for å bruke hvitt for inputfelter og skygger+highlights for å markere subtile grid. En generell forenkling av griddet og at det ligger på en stor flate har også gjort grensesnittet lettere å skalere.
  2. Tydelig inspirert av touch
    Åpner man youtube.com på en iPad sendes du fortsatt til mobilvisningen, men ved å tvinge den til fullversjonen møter man et grensesnitt som tydelig er designet for touch. Funksjoner er tilgjengelig ved store, fine knapper (noe Google alltid har vært flinke på), og grensesnittet som tidligere var overlesset av klassiske blålinker har nå knapt noen igjen.
  3. Anbefalte videoer er rendyrket
    Legg merke til at kolonnen til høyre ikke har noen tittel eller navn. I tillegg til videoen du kom for å se, vektlegger Youtube utelukkende å levere relevante alternativ til den neste videoen de tror du vil se. Fremfor mangfoldige kategorier av mest sett, sist lastet opp, flest stjerner, mest delt og gudene-vet-hva er det nå bare en rekke av (nå større) thumbnails som kombinerer data for å sørge for at du nettopp klikker på bare et klipp til.

Modellen er enkel, ser du et klipp til, ser du noen annonser til. Og det er verdt å skotte til YouTube i så måte, i dag ligger gjennomsittet på over 16 viste videoer pr. bruker i måneden(!).

 

PS. Har du en greie for japansk tween-pop sunget som gjennom en kraftig forkjølelse og har lyst til å lære deg ‘Kamu To Funyan’-dansen som avbildet i toppen, er det bare å slå seg løs: Take it away Nozomi!

Publisert