Vi anmelder «Praktisk Brukertesting»

Eli Toftøy-Andersen (@elitatt) og Jon Gunnar Wold (@jonwold) har skrevet boken “Praktisk brukertesting” (Cappelen Damm Akademisk, 2010, 181 sider, kr 348,-).

Om boken

Forfatterne av Praktisk brukertesting, Eli Toftøy-Andersen og Jon Gunnar Wold skriver boken de gjerne skulle hatt da de selv begynte å gjennomføre brukertester. Til daglig er begge seniorrådgivere innen brukervennlighet og design i konsulentselskapet Steria, og har nå lang erfaring med å se på ting fra brukernes perspektiv. De ønsker å formidle sine erfaringer med brukertesting og overbevise leseren om brukertestens fortsatte styrke som en umiddelbar og rimelig (økonomisk) metode for å finne ut av brukerens behov, problemer og utfordringer. De ønsker også at leseren skal sitte igjen med kunnskap som gjør det enklere å unngå nybegynner-fellene de selv opplevde som newbies.


I tillegg til å beskrive gangen i en ordinær brukertest fra planlegging til gjennomføring og hvordan å lage en verdifull rapport, tar boken også for seg hva du kan teste med tips og råd om når og hvordan. Boken tar også for seg forskjellige testmetoder, og mer avanserte analyse og rapporteringsverktøy/metoder og hvordan vurdere organisasjons mottagelighet for å forbedre brukeropplevelsen.

Forfatterne har, i beste UX-stil lagd pesonas for bokens målgrupper; disse er vide og strekker seg fra studenter og arbeidstakere til prosjektledere og webutviklere som ønsker å lære mer om gjennomføring av praktisk brukertesting. I litt dårlig UX stil har de valgt å dele disse personasene med oss (brukerne), og da legger de mye av ansvaret for å plassere oss inn i en av disse på oss, istedenfor å kanskje strukturere boka slik at hver av personasene får sine behov dekket.

Men når dette er sagt: dette er en lettlest og interessant bok. Den tar opp mange interessante og nyttige aspekter rundt praktisk brukertesting, samtidig som den også forteller om en del selvfølgeligheter som er raskt å glemme når det koker før testen. Boken fungerer både som oppslagsverk, hvor en kan slå opp for å lese ulike deler av prosessen, og som en bok du kan lese fra start til slutt. Hele boken kan fungere som en slags sjekkliste for oss som gjennomfører brukertester, en funksjon de godt kunne ha videreutviklet i større grad for å øke brukervennligheten og brukerbarheten av innholdet. Forfatterne har skrevet en kort oppsummering på et par sider, som gjør at de som har dårlig tid kan se over dette, som også vil fungere som en primitiv sjekkliste om hva som må gjøres og hvilke ting man må huske på.

En ekstra touch i boken er at de trekker frem sitater fra andre brukertestingseksperter som har erfaring i det norske markedet, hvor det både blir vist eksempler på hva som kan gå galt, og hva som kan være morsomt og spennende med brukertesting. Her er også vår egen Senior Usability Specialist Bernadette Eirheim sitert. Alle eksperterfaringene gjør at boken ikke bare blir rent teoretisk, men at du også får ta del i noe av det som ekspertene har erfart tidligere, som gjør at boken blir mer levende. Det gjør leserne bevisst og forberedt på at alt kan skje under testene. I tillegg er det positivt at de har tatt for seg en egen del for å hjelpe leserne med hvordan overbevise om at brukertesting er viktig. Det er ikke alltid like enkelt å finne frem til de rette argumentene for å overbevise andre i organisasjonen, spesielt ikke når ikke har erfaring med eller gjennomført brukertester tidligere. På slutten av boken har de lagt inn tips om hva man kan lese dersom en ønsker ytterligere informasjon om brukertesting, slik at de som ønsker fordypning innenfor et spesielt tema kan slå opp og lese mer.

Noen problemer oppstår når uerfarne forfattere skriver om et fagområde som forleggernes redaktører ikke kjenner så godt, og boken ville nok ha tjent litt på å bli brukertestet før trykk, i hvert fall mot de brukergruppene personasene beskriver. Jeg never dette fordi blant annet observasjons- og analyseverktøyet Morae blir nevnt flere ganger i boken før det faktisk blir ordentlig forklart hva det er (forklaringen kommer først når du har lest over halve boken). Det samme skjer med begrepene pilottesting og SUS-spørreundersøkelse. Dette er begrep som folk som allerede driver med brukertesting gjerne forstår, men som kanskje andre i målgruppen vil ha problem med å oppfatte. Det at begrepene ikke blir forklart første gang de er nevnt kan føre til at noen lesere blir litt forvirret, eller føler behovet for å slå opp andre steder.

Konklusjon

Da jeg først leste boken ble jeg nok litt skuffet, men det var mye på grunn av forventningene jeg hadde til boken på forhånd. Jeg følte kanskje at jeg, som student i siste semester i en masterutdannelse ved IFI, var mer erfaren enn målgruppen for boken. Likevel har jeg i dag, etter å ha gjennomført flere brukertester hos Making Waves, og har lest den på nytt, fått et nytt syn på boken. Å gjennomføre en brukertest er en metode, det er innholdet og det som skjer i brukertesten som er spennende og givende. Praktisk brukertesting fungerer som en avansert kokebok, hvor det ikke er beskrevet hvor deilig maten blir på slutten eller hva man kan forvente seg; men følger man den til punkt og prikke får man en skikkelig bra opplevelse og lærer mye som vil bidra til å forbedre produktet/tjenesten sin. Toftøy-Andersen og Wold tar opp aspekter en kanskje ikke har tenkt på tidligere, og en del selvfølgeligheter som man faktisk fort gjort glemmer når det står på. De gir også mange gode tips til hvordan du skal gjøre testen og testresultatene best mulig, hvordan du kan analysere resultatene, samt erfaringer fra mange ulike eksperter som gjør det mer interessant å lese. Og det viktigste for meg var at her er det mange tips til hvordan en skal lede testen.

Dette er absolutt en bok som det er nyttig å ha lest før man gjør sin første brukertest, og på den måten har Toftøy-Andersen og Wold har nådd målet sitt om å skrive boken som hjelper oss å gjennomføre en brukertest uten å gjøre feilene de kanskje gjorde da de selv engang begynte med brukertesting.