Til Uganda for Design uten grenser

På fredag reiste vår CXO og designantropolog Anna Kirah til Uganda for å delta i Norsk Forms internasjonale program Design uten grenser.

Hva er Design uten grenser?

Siden 2001 har Norsk Forms internasjonale program Design uten grenser utviklet nyttige, og i blant livsnødvendige, produkter for utviklingsland. Målet er å skape gode og rimelige løsninger som kan produseres lokalt. I Uganda jobbes det nå med system for pengeoverføring og en offentlig tilgjengelig datamaskin for ungdom. Målet med prosjektene er

  • Treffsikre løsninger og produkter som dekker brukerens behov
  • Kostnadseffektivisering
  • Miljøhensyn
  • Økt involvering av produktets målgruppe i designprosessen
  • Kompetanseoverføring
  • Styrking av lokalt næringsliv

Design uten grenser er spesialister på brukerorientert design. Brukerorientert design handler om å utvikle produkter og løsninger tilpasset målgruppens behov og hverdag.

Hvorfor reiser Making Waves til Uganda?

Vi er et firma som holder i misjonen om å skape meningsfulle, relevante og nyttige løsninger som er bærekraftige nå og i framtiden. Her får vi også mye i retur. Samarbeidet er en gjensidig og lærerik mulighet hvor vi kan utveksle erfaringer, kompetanse og får sjansen til å jobbe sammen for en bedre verden. Dette gir våre medarbeidere ny innsikt og inspirasjon samtidig som vi utveksler erfaringer med alle som jobber i Design uten grenser sine prosjekter. Målet er å utfylle hverandre basert på våre personligheter, vår kompetanse og våre erfaringer samt å inspirere til bedre løsninger. Et viktig element er at anvendelsen av erfaringer og løsninger i Uganda er like relevant i Norge. We are all the same, we are all different.

[…]

Les hele intervjuet med Anna på Norsk Form.