Jeg gleder meg!

I forrige uke tok Cathrine Movold over jobben som leder for Experience Design i Making Waves, dette er de fem tingene hun gleder seg mest til å ta fatt på.

Jeg har tenkt lenge på hva jeg burde skrive om det. Hvordan få frem det jeg mener om design, strategi, forretning og sammenhengen mellom thinking and doing i et lettfattelig format? Fortelle om hvordan jeg brenner for innsikt i menneskers liv, og hvordan vi har et ansvar for å gjøre verden til et meningsfylt sted med meningsfylte interaksjoner.

Men her er et forsøk – en liste på fem punkter, over hva jeg – og vi i Experience Design – kommer til å jobbe med fremover:

1. Faglig kvalitet

Vårt største ansvar er å levere kvalitet i alle deler av leveransene våre. Fra skisser til prototyper og ferdig implementerte løsninger. Det krever tålmodighet og det krever fleksibilitet. Det krever blue sky thinking i det ene øyeblikket, og pixel pushing i det andre. Noen elsker det ene, noen det andre. Begge deler er viktige. Kvalitet i et produkt eller tjeneste skaper gjennom konsistens fra ide til den minste lille detalj. De av dere som kjenner meg vet at jeg er en stor fan av Dieter Rams, og ingenting beskriver god design som hans ’10 principles for good design’

2. Innovasjon og nye muligheter

En av mine aller største helter er Mark Parker, CEO of Nike. Parker er utdannet designer, og bruker aktivt sin fingerspissfølelse for produktene og menneskene som bruker dem i sitt lederskap. I denne filmen snakker han både om menneskesentrisk, meningsfull innovasjon og relasjonen mellom design og strategi. Mitt favorittsitat: ‘Design not only creates the product, but helps create the strategy. Designers, if they are really good, are really connected to what’s going on in the world. And that needs to be part of how we shape our strategy’.

3. Diskurs og delingskultur

Vi må dyrke diskusjonen om det vi gjør, hvis ikke kan vi ikke lære av hverandre. Julie Zhou, Facebooks Product Design Director, skriver i posten ‘How to work with designers’, bl.a dette: «Critique, and designers giving other designers feedback is one of the most important and effective tools for improvement. If a designer is working alone and never showing their work to other designers, it’s pretty much guaranteed that their work won’t be as strong as if they were engaging in regular feedback sessions».

4. Samarbeid og tverrfaglighet

Som designere er vi avhengige av å jobbe sammen med andre. Samarbeidet med utviklere og kunder kan være krevende, men det er alltid fruktbart (og litt friksjon har aldri gjort et produkt dårligere!) Vi har verken monopol på kreativitet eller kunnskap om produkter og tjenester. En av høstens mest inspirerende tekster om samarbeid mellom designere og teknologer fant jeg på Edenspiekermans blog, der de skriver innsiktsfullt om hvordan ‘Design and development defines the experience equally’.

5. Lønnsomhet

Som dere forstår er jeg et fagmenneske først og fremst. Men, vi skal også drive en business,. Heldigvis er det ikke motsetninger. Snarere håper jeg at vi ved å bli bedre på det faglige, også skal se økonomiske resultater. Jeg avslutter derfor med ordene til enda en beundringsverdig leder – Yves Choinard, grunnleggeren av Patagonia: ‘Profit is what happens when you do everything else right’.

Jeg gleder meg.

Publisert