Ikke design for gjennomsnittet

Designer du for normalen treffer du ingen. God, inkluderende design er derimot tilpasset enkeltindividet.

Flere her på huset var på årets Innovation for all, to dager med praktiske workshoper og inspirerende foredrag. Noen av verdens ledende eksperter tok til scenen, blant annet våre egne kolleger Anna Kirah og Agnete Enga, som snakket om hvordan inkluderende design kan føre til effektiv nyskaping i både privat og offentlig sektor.

I to bloggposter skriver vi om hva vi lærte, og hvilken betydning det har for arbeidet vi gjør.

Del 1: Hva er egentlig inkluderende design?

”Not social intent, simply good business intent- widening your markets”

God design er en utstrakt hånd av empati. Det er en forståelse for brukerens behov og adferd når de skal bruke et produkt eller en tjeneste. Virkelig god design leverer langt over forventninger og skaper relasjoner som bidrar til langvarige forhold.

Som et eksempel på dette, kan du gjerne ta et produkt du har et nært forhold til. Lag en liste over alle de gode egenskapene du forventer fra produktet, merkevaren eller tjenesten.

Du vil finne at et overraskende antall av disse egenskapene vil være identiske med de egenskapene du bruker for å beskrive en nær relasjon til en person.

Lag gjerne en annen liste over alle de tingene som gjør et produkt, en tjeneste eller merkevare svært dårlig, og du vil oppleve akkurat det samme; dette er egenskaper du gjerne unngår å ha et forhold til.

Vi leter etter relasjoner

I en designprosess gir dette mening. Mennesker har ikke utviklet seg over mange tusen år ved å bli tiltrukket av livløse objekter. Mennesker har utviklet seg til å instinktivt bli tiltrukket til spesifikke egenskaper hos folk – en venn, familie, stamme eller kultur.

I dag overfører vi tilsvarende verdier til de ulike enhetene som omgir oss, herunder produkter, tjenester og merkevarer. Vi leter etter relasjoner. Som designere fanger vi opp behov og utforsker hva og hvorfor det vi skaper er meningsfullt for de vi ønsker en relasjon til.

inklud 2 e1415004799569 Ikke design for gjennomsnittet

Design for individet

Det snakkes ofte om representative brukere, ”gjennomsnittet”, i kvantitativ data. Som designere jobber vi med det kvalitative. Å designe for ”gjennomsnittet” er egentlig å designe for ingen. For hvem er gjennomsnittet, er det deg? Kvinner og menn, er vi like? Barn og voksne, er vi like? Friske og ikke, er vi like? Høy og lav, er vi like?

Kjenner du noen som er en gjennomsnittlig normal person egentlig?! Hvem er dette?

Ved å designe for de utenfor ”normalen”, det vil si for enkeltmennesket som individ (ikke det vi tror de er), designer vi for flere og utvider markedet tjenesten eller produktet er nyttig for.

La oss si at vi skal designe et redskap. Så tar vi utgangspunkt i de menneskene den redskapen er vanskelig å bruke for. For eksempel en person som har leddgikt (ca. 300.000 nordmenn har en revmatisk diagnose og ca. 150 barn får en revmatisk diagnose hvert år). Ved å inkludere de som så ofte faller utenfor så vil redskapen kunne brukes både av de med leddgikt og av alle andre. Ergo, mer business.

Ved å inkludere, hjelper vi oss selv langt forbi den funksjonelle problemløsningen. Ved å designe for enkeltmennesket, designer vi gode løsninger. Og for å designe gode løsninger, må vi gjøre det sammen med dem som skal ta det i bruk – fra idé til realisering. Da kan vi levere langt over forventninger og skape relasjoner som bidrar til langvarige forhold. Er det ikke det du vil?

Innlegget er skrevet av Natalia Stiris, Asbjørn Floden og Thomas Strige.

Publisert