Hva om Ruter.no kopierer Nike og Googles designprinsipper?

Vi liker å eksperimentere, og i løpet av sju timer designet og pretotypet*) vi fire alternative nettsider for www.ruter.no. Dette er hva vi lærte.

I Making Waves er vi ca. 30 personer som jobber i segment «Travel & Experiences», med kunder som Ruter, Nordic Choice Hotels, NSB, Norsk Tipping, Visit Norway og Visit Oslo. Vi representerer hele spekteret av kompetanser: strateger, servicedesignere, interaksjonsdesignere, grafiske designere, front-endere og prosjektledere, og vi jobber allerede i dag tverrfaglig og smidig.

Nå ville vi teste ut en ekstrem måte å jobbe på: Hvor langt kan vi komme dersom vi jobber med én oppgave i tverrfaglige team én arbeidsdag?

Oppgaven var som følger:

Redesign forsiden og resultatvisningen til Ruter.no som om Ruter var Facebook, Nike, Google eller Gov.uk!

«Som om» betyr at vi skulle bruke design- og interaksjonsprinsipper fra de fire kjente merkevarene, og fusjonere dem med Ruter.nos uttrykk og grunnfunksjonalitet. Vi delte oss inn i fire grupper med minst én av hver fagkompetanse i hver gruppe, og målet var å komme så langt som mulig med en klikkbar prototype i løpet av én arbeidsdag.

Her er resultatene:

Prototype: Ruter som Facebook

ruter face Hva om Ruter.no kopierer Nike og Googles designprinsipper?

Prototype: Ruter som Google

ruter google Hva om Ruter.no kopierer Nike og Googles designprinsipper?

Prototype: Ruter som Gov.uk

ruter gov Hva om Ruter.no kopierer Nike og Googles designprinsipper?

Prototype: Ruter som Nike

ruter nike Hva om Ruter.no kopierer Nike og Googles designprinsipper?

Det viktigste vi lærte som team

 • Det var gøy og inspirerende å jobbe så intenst, i team, med en tidlig deadline. Alle fikk gjøre det de er gode på. Dette var rett og slett en god teambuilding-øvelse.
 • Vi fikk dårlig tid og kom ikke så langt som vi hadde håpet. Enten burde vi jobbet enda smidigere, startet utviklingen umiddelbart og heller justert kontinuerlig, eller vi kunne løst øvelsen med mer bruk av papirprototyper og geriljatesting.
 • Selv i de ufarlige omgivelsene vi hadde, og med en deadline som bare var noen timer unna, var det svært vanskelig å fatte beslutninger. Med de rammebetingelsene vi hadde burde vi tatt kjappere valg og heller gjort endringer underveis.

Det viktigste vi lærte om identitet

 • Ruters merkeidentitet er sterkere enn vi trodde. Det var vanskelig å ikle en merkevare med en annen merkevare i løpet av kort tid. Da vi laget «Ruter med Facebook-klær» ble det fortsatt mer Ruter enn Facebook.
 • Løsningene ble likere enn vi hadde forventet. Det er et knippe designkonvensjoner vi graviterer mot i disse dager: Store bilder, hamburgermenyer og et topp-banner som fyller skjermbredden er noen eksempler. Det er få differensiatorer – det blir i språk, bildevalg og interaksjonsdetaljer lengre inn og ned i løsningen at forskjellene oppleves som sterkest. Kanskje på tide med litt disruptiv webdesign?

Det viktigste vi lærte om utvikling

 • Én time utvikling kostet muligens mer enn verdien det ga til prototypen. I de første fasene av prototyping og testing av hypoteser vil tusj og papir og klikkbare A4 ark kanskje gi raskere svar. Vi kunne kanskje konsentrert utviklingen av prototypen rundt èn killer feature, eller et interaksjonsprinsipp, og la papir/skisser beskrive resten?
 • Interaksjon er vanskelig å forklare. Legg sjela di i en god beskrivelse, demonstrèr andre gode løsninger og vis inspirasjon som treffer deg.

Det viktigste vi lærte om formål

(som vi egentlig visste fra før, men som var godt-vondt å bli minnet på)

 • Formål trumfer form. Hensikten med en nettside bestemmer rammebetingelsene. På noen nettsider – som hos Nike og Facebook – skal du «inn og sjekke» eller la deg inspirere. Ruter.no, derimot, er svært interaktiv: Du skal søke og finne en reise som passer for deg. Vi merket at det var utfordrende å koble dette grunnprinsippet til Nikes inspirasjons-nettsider og Facebooks strøm av informasjon.
 • Vi innså at Ruter.no kunne hatt en ganske annerledes identitet bare vi beholdt den funksjonelle essensen, som er søk og visning av avgangstider.
 • Gov.uk er ekstremt systemorientert og funker for dem. Vi tror faktisk at Ruter.no med litt mer jobbing kunne kommet ganske langt på denne skalaen.
 • Google er et stort økosystem og ganske mye av opplevelsen på siten skapes utfra dette. Ruter er ikke et slikt økosystem på weben (men til de grader ute i gatene….)
 • Vi er enda tryggere på hva vi svarer dersom en kunde sier «vi vil gjerne ha et løsning som er inspirert av den fra ……”. Da svarer vi «Nei, først må du forstå formålet til løsningen du vil ha – og da spør vi kundene dine først”.

Takk til Ruter for at vi fikk leke oss med siten deres og at vi fikk lov til å publisere resultatene.

*) Nei, da – pretotyping er ingen skrivefeil. Det beskriver en enda tidligere fase enn prototyping, hvor vi snakker timer og dager, bruk av fake features og ”dumme” løsninger, og er en måte å få umiddelbar respons på en idé.

***

Lurer du på hva som har skjedd på Internett den siste uken? Skvulp samler det beste innholdet for deg, og serverer det i en passelig porsjon på vei inn i helgen.

***

Forsidebildet er tatt av Carlos Bryant, og hentet fra Flickr Creative Commons

Publisert