En idé er ikke verdt noen ting!

Har du noen gang sittet og ventet på Legevakten i Oslo? Da har du også kanskje opplevd at det er lange køer, vanskelig å vite hvor du skal videre, hva som forventes av deg som pasient, og ikke minst opplevd at de som kom dit senere en deg, plutselig forsvinner foran deg i køen? Dette ønsket Legevakten og tjenestedesignbyrået ZOOT (nå en del av Making Waves) å gjøre noe med i prosjektet ”Kort forklart”.

«Kort forklart» er en tjeneste som skal øke trygghetsfølelsen til pasientene, og gi dem den nødvendige informasjonen slik at de føler seg ivaretatt. I bunn av tjenesten ligger kortet ”Kort forklart”, som kan sammenlignes med et boardingkort, som følger pasienten fra første møte med sykepleier i det de registrerer seg til de betaler på vei hjem.

Kan dette beskyttes?

Det skulle vise seg å være vanskelig å få beskyttet en tjeneste i Norge, jeg har vært i kontakt med Norsk Designråd, Innovasjon Norge og Patentstyret for å kartlegge prosessen forbindelse med beskyttelse av tjenesten ”Kort Forklart”. Med den lovgivningen som er i dag er det rett og slett ikke mulig å beskytte en tjeneste som helhet.

Sett fra lovverkets perspektiv er en tjeneste det samme som en idé, og ikke et produkt basert på reel økonomisk verdi. Og derfor ikke noe man kan beskytte. Det som eksisterer i dag er Varemerkebeskyttelsen, som kun beskytter identiteten til en bedrift, tjeneste, produkt osv. Dette er da elementer som logo, identitetsskapende elementer som spesielle lyder/musikk, lukt, farger og grafiske former. Du har også designbeskyttelsen, som kun beskytter et produkts fysiske form og utseende. Det gjelder da, fysiske produkter som støvsugere, lamper, utformingen av en spesiell brosjyre osv. Den kanskje best kjente beskyttelsesformen er patentet – hvor man beskytter en teknisk nyvinning som løser et konkret problem eller oppgave, på en måte som aldri har blitt gjort før.

En tjeneste er en kombinasjon av alle disse elementene satt sammen i et helhetlig system som foregår over tid. Altså en tjeneste gir alle disse beskyttelsene den verdien de har, men kan altså ikke beskyttes slik det er i dag.

 

2 En idé er ikke verdt noen ting!

Tjenesten faller mellom alle stolene når det kommer til beskyttelse.

Sett i et globalt perspektiv har USA, fått øynene opp for denne problematikken de siste 10 årene, og endret sin lovgivning for å etterkomme den økende tjenesteutviklingen og behovet for å forankre verdien dette har, gjennom en beskyttelse. Svaret ble ”Business Method Patent”. En beskyttelse som gjelder tjenester og strategier som er funksjonelle, konkrete og gir et håndgripelig resultat. Resultatet kan enten være økt inntjening, bedre kundeforhold, mersalg, osv.Asia derimot går andre veien for å sikre seg retten til innovasjon igjennom å patentere alt de utvikler av nye tekniske løsninger, og beskytter alt de designer. Noe som skaper en voldsom økning i deres innovasjon. De vil på langsikt besitte de meste av nye patenter.

Hva er Regjeringens svar på dette?

Det ble i 2008 lagt ut en Stortingsmelding: ”Stortingsmelding nr. 7 (2008-2009) Et nyskapende og bærekraftig Norge». Regjeringens ambisjon var å bedre beskytte de immaterielle verdiene (beskyttelsene). Altså forsterke Norges innovasjonsgrad ved å øke antallet patenter, design- og varemerkebeskyttelse. Da statsbudsjettet ble lagt frem i høst kom svaret på denne meldingen.

«Næringsdrivende kan for lite om å beskytte sine immaterielle verdier. Regjeringen vil derfor sette av 8,5 millioner kroner til tiltak innenfor immaterielle rettigheter. 4 millioner kroner går til arbeid for å øke bevissthet og kunnskap om immaterielle rettigheter i bedrifters innovasjonsprosesser og 4,5 millioner kroner til å etablere en klagenemnd for immaterielle rettigheter […] når det foreligger et patent har en investor bedre sikkerhet for egne investeringer sammenlignet med en situasjon hvor det ikke foreligger patenter. Dermed kan bevisst bruk av immaterielle rettigheter være viktig for tilgangen på kapital tidlig i en bedrifts liv.»

 En idé er ikke verdt noen ting!

Er dette virkelig alt? Tjenester i Norge står for over 70% av all sysselsetting i Norge. Med andre ord dette tiltaket vil kun gjøre noe for de resterende 30%. Og det de får tilbudt er opplæring og en utvidet klageprosess.

Tør vi virkelig ikke å satse?

 

PDFicon 150x150 En idé er ikke verdt noen ting!

Denne bloggposten er utdrag fra en lenger artikkel skrevet av vår svært dyktige servicedesign-intern Lars-Ive Gjærder. Vi anbefaler å lese  hele artikkelen.