Designdagen derpå

Det er ikke så morsomt å sitte i en designjury når det er langt mellom de gode, innsendte bidragene.

I forrige uke inviterte Norsk Designråd til Designdagen 2013. Faglig program, utdeling av designprisen «Merket for God Design«, og en god fest på kvelden. Som jurymedlem i kategorien ’Interaktiv Design’ var jeg med på å velge ut dem som kunne feste mest for en uke siden.

Dessverre var det ikke juryeringen like festlig, da det var langt mellom de prisverdige bidragene blant søkerne på kandidatlisten.

Listen er konfidensiell, men inneholdt få av løsningene som fagmiljøene har fremhevet i året som har gått, og nærmest ingen av de løsningene vi går på frokost-eller kveldsmøter for å høre mer om.  Jeg måtte langt ned i søkerbunken før jeg endelig fant vinnerbidragene. Og 80 prosent av søkerne gikk (dessverre!) rett i nei-haugen.

Hvordan kan dette ha seg? Det er jo ikke slik at det ikke skapes gode interaktive produkter i dag. Snarere tvert i mot. Det skapes mye bra, men det meldes ikke inn til Merket for God Design. Hvorfor ikke?

I etterkant av juryeringen har jeg brukt en del tid på å reflektere over hva som kan gjøres for sikre et sterkere kandidatfelt. Her er noen punkter jeg håper Designrådet tar tak i til neste gang.  

Innfør en transparent og differensiert prismodell

Merket for God Design er en ’lukket pris’. Publikum vet ikke hvem som konkurrerte, bare hvem som vant. Bortsett fra hedersprisen er det ingen differensiering av vinnerne. Dette gjør det også mindre interessant å konkurrere.

Andre priser, som Gulltaggen og Svensk Forms pris Design S, synliggjør og differensierer langt bedre. Gulltaggen offentliggjør short-list, og skaper blest om prisene lenge før selve prisøyeblikket. Design S offentliggjør kandidatene, og deler prisene i ’hederlig omtale’ og premieringer.

Kanskje bør Merket for God Design tenke mer som et idrettsarrangement, der en sølv-medalje kan stimulere til topp-plassering neste år, og gull-medaljen smaker litt bedre hvis konkurrenten ’bare’ fikk sølv.

Inviter spennende kandidater til å søke

Som nevnt savnet jeg flere av årets mest spennende løsninger. Hvis man ikke lykkes med å engasjere byråene eller bedriftene til å melde inn kandidater på generelt grunnlag, bør man vurdere å invitere spennende løsninger til konkurransen. Selvsagt skal en ikke forskuttere et Merke. Det handler om å sikre at kandidatene representerer det beste som gjøres i design-Norge – og dermed at de beste produktene premieres.

’Invitasjonene’ kan gjøres på flere måter. Designrådet kan bruke sitt nettverk, bruke jurymedlemmer – eller hvorfor ikke invitere landets alle designinteresserte til å nominere kandidater, for eksempel via Facebook eller Twitter?

Reduser tidsrommet mellom juryering og prisutdeling

Det er over fire måneder mellom juryering og prisutdeling. Dette har to negative effekter:

  • For det første er noen kandidater utdaterte ved juryering.
  • For det andre kan ikke ferske produkter juryeres.

Begge deler er problematisk i en bransje som beveger seg fort. Det nytter ikke å gi pris til fjorårets greie. Dette er spesielt problematisk ettersom innovasjon er et hovedkriterium for prisen.

Tidsrommet må derfor krympes slik at prisen fanger dagsaktuelle løsninger. En pris som ikke representerer ferskvare vil aldri oppleves som relevant og vil dermed undergrave seg selv.

Inkluder ’digital ekspert’ i hovedjuryen

I tillegg til fagjuryen som jeg var en del av, har Merket for God Design en hovedjury. Denne består av en design-nestor fra industridesign, og en næringslivsrepresentant. Begge gjorde en god jobb og er kompetente fagfolk. Jeg savner likevel en digital designekspert i hovedjuryen.

Utvidelse av hovedjuryen med digital ekspertise vil heve prisens synlighet og troverdighet i vår bransje – noe som igjen gjør den mer attraktiv å konkurrere om.

I tillegg til disse forslagene tilknyttet synliggjøring og prestisje i det digitale miljøet, mener jeg at Norsk Designråd må kommunisere tydeligere rundt innovasjon, og at dette er et viktig grunnlag for premiering. Flere kandidater gikk nemlig rett ut på grunn av manglende innovasjonsgrad.

Presiser innovasjonskriteriet – eller lage egne innovasjonspriser

Norsk Designråd fokuserer spesielt på hvordan design kan brukes til å utvikle innovative løsninger, som gir bedriften et konkurransefortrinn. Et av de viktigste kriteriene juryen vurderer er altså innovasjonsgrad.

For å sikre kandidater som leverer på innovasjonskriteriet må Norsk Designråd tydeliggjøre dette kriteriet og hva de legger i det. Vi må skille mellom fornying (optimalisering) og nyskaping (innovasjon). En ny forside-scroll eller en etterlengtet app holder dessverre ikke. Dersom kriteriet skal ha betydning må vi premiere løsninger som er unike i sin bransje, som løser utfordringer på en helt ny måte, og som dermed setter en ny standard for tiden som kommer.

Dem vil det aldri være mange av. En alternativ tilnærming kan derfor være å premiere innovasjon i form av en egen innovasjonspris  – som gis til beste nyskapning(er) på tvers av kategori.

Oppsummert

Tiltak knyttet til synliggjøring og prestisje gjennom prisstruktur, innhenting av kandidater og reell mulighet til å juryere ferskvare vil gjøre prisen langt mer spennende for både bedrifter og byråer. Tar man i tillegg tak i innovasjonskriteriet på ordentlig, løftes både pris og budskap om design som innovasjonsverktøy ytterligere.

Jeg har allerede sagt ja til å sitte i neste års jury, og gleder meg til det. Med flere kvalifiserte bidrag vil design-festen starte allerede i jury-møtene.  Langt viktigere er det imidlertid at Norsk Designråd virkelig vil representere norsk digital design på sitt beste – og at vinnerne dermed har skikkelig god grunn til å feire.

På forhånd skål!


Merket for God Design

Merket for god design er Norsk Designråds pris for bedrifter som har samarbeidet med designere for å utvikle innovative og gode løsninger.

Merket for God Design deles i 2013 ut i 7 kategorier: Tjenester, Visuell Kommunikasjon, Interaktiv design, Industridesign, Møbelsdesign, Emballasjedesign og Tekstil- og konfeksjonsdesign.

Bidragene vurderes av en hovedjury, og av fagjuryer for hver kategori. I juryene sitter fagspesialister og næringslivsrepresentanter. Juryene premierer høy innovasjonsgrad, høy kvalitet på designfaglig håndverk (brukervennlighet, estetikk, konstruksjon og kommunikasjon, og bruk av design som strategisk verktøy).

En hederspris gis til det arbeidet som utmerker seg på tvers av kategori. Design-for-alle prisen og miljøprisen gis til bidrag som utmerker seg spesielt på disse områdene. Prisen Unge Talenter gis til studentarbeider.

Les mer om Merket for God Design her 

Photo: fangorn81

Publisert